پرنده در خواب

پرنده در خواب

تعبیر پرنده در خواب از ابن سیرین چیست؟ و واقعا به چه معناست؟در این مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ آن را بدانید

از ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: خواب بر سه قسم است: بشارت از خدا، خودگویی و ترساندن از بدی. خوابی دیدی که او را خشنود کرد، پس اگر خواست بگوید و اگر چیزی را دید که کراهت داشت، به کسی نگوید و بایستد، نماز بخوان.» صحیح سنن بن ماجه.

پرنده در خواب

 • ابن سیرین دیدن پرنده ای ناشناخته را در حالی که در خانه ای که مریض بود با منقارش چیزی می برد تعبیر کرد که نشان از فرشته مرگ است.
 • همچنین ممکن است نشان دهنده سفر یا مسافر باشد.
 • همچنین ممکن است نشانگر عمل انسان باشد اگر آن را بر سر و بر شانه یا بر دامن یا گردن خود ببیند و این را از قول خداوند متعال استنباط می کنیم: و هر کس که پرنده ای را به گردنش بسته ایم. در روز قیامت نامه ای برای ملاقات او می آوریم (13) اگر پرنده سفید باشد کار نیکو است و اگر سیاه یا رنگین باشد کار دیگری و نجس است.
 • و اگر زن حامله در خواب پرنده ای ببیند، اگر پسر بود، دلالت بر آن دارد که به او پسر می دهند و اگر ماده باشد، دلالت بر دختر می دهند.
 • اردک در خواب

 • اردک در خواب نشانگر زن یا کنیز است.
 • و اگر شخصی در حال خوردن گوشت اردک خود را در خواب ببیند، بیانگر آن است که کنیزان به او پول می دهند.
 • و هر که در خواب خود را ببیند که مرغابی ها با او صحبت می کنند، نزد زنی گرامی و بزرگ می شود.
 • بلبل در خواب

 • دیدن او در خواب، دلالت بر پسر جوان و پسر مبارکی دارد که کتاب الله جل جلاله را تلاوت می کند، و آن را تألیف نمی کند.
 • جغد در خواب

 • دیدن جغد در خواب بیانگر دزدی سختگیر است که سرباز ندارد.
 • کبوتر در خواب

 • دیدن کبوتر سفید در خواب بیانگر ازدواج با زن خوب است.
 • مرغ در خواب

 • دیدن مرغ در خواب، بیانگر زنی احمق و زیبا، از نسل پادشاهان است.
 • و هر که در خواب ببیند که مرغ می گیرد، بیانگر آن است که مال حلال و نیکو به او داده می شود.
 • و هر که در خواب ببیند که گوشت مرغ می خورد، بیانگر آن است که عجم به او پول می دهد.
 • و مرغ یا پرهای آن در خواب نشان دهنده پول سودمند است.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  جغد در خواب، کبوتر در خواب، پرنده در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا