کفتار در خواب نوشته ابن سیرین “درباره تعبیر خواب و اهمیت آن در واقعیت بیاموزید”

کفتار در خواب اثر ابن سیرین "با تعبیر خواب و اهمیت آن در واقعیت آشنا شوید"

کفتار از شکارچیان بد ذات است، همچنان که دیدن آن در خواب از رؤیاهای نامطلوب است که گفتن آن برای اینکه بیننده خواب بد نشود، پسندیده نیست و از بد اخلاقی. رؤیت، آنچه از ابوهریره بر پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است، فرمود: (رؤیاها بر سه قسم است: بشارت از جانب خدا، خودگویی، و ارعاب از شیطان. و اگر چیزی را دید که بدش می آید به کسی نگوید و بگذارد بایستد و نماز بخواند) صحیح سنن بن ماجه.و شما می توانید در این مطلب با ما همراه باشید تا با تعبیر دیدن کفتار در خواب آشنا شوید. توسط ابن سیرین .

تعبیر دیدن کفتار در خواب ابن سیرین

 • دیدن کفتار در خواب، بیانگر زنی پست و بد اخلاق است.
 • و اگر انسان در حال خوردن شیر کفتار خود را در خواب ببیند، نشانه خیانت و خیانت است.
 • اما اگر شخصی در خواب خود را در حال خوردن گوشت کفتار ببیند، بیانگر بهبودی او از سحری است که بر او وارد شده است.
 • و اگر شخصی در خواب ببیند که به کفتار چاقو می زند، این نشان می دهد که در دام زنی بد نام می افتد.
 • و اگر در خواب ببیند که کفتار او را گزیده، از بینات بد است که گفتن آن پسندیده نیست، زیرا دلالت بر شکست و ناامیدی و زیان بزرگ دارد.
 • اما اگر زن شوهردار در خواب کفتار را گاز گرفته ببیند، نشان از طلاق این زن است.
 • و اگر انسان خود را در خواب ببیند و کفتار به او حمله کند، نشان از آن است که گرفتار غم و اندوه و گرفتاری بسیار می شود و دچار غم و اندوه می شود.
 • در حالی که حمله کفتار به زن در خواب نشان دهنده حسادت او و حضور برخی افراد کینه توز در اطراف او است.
 • اما اگر دختری مجرد خود را در خواب ببیند که از دست کفتار فرار می کند، این نشان دهنده غرور این دختر به وقار و عزت نفس اوست.
 • اگر شخصی در خواب خود را در حال نزاع با کفتار ببیند، این نشانه فرار او از نگرانی، مشکلات و ضرر بود.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  کفتار در خواب تعبیر دیدن کفتار در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا