تعبیر دعا در خواب ابن سیرین

تعبیر دعا در خواب ابن سیرین.. با تعبیر و اهمیت آن در واقعیت آشنا شوید

نماز یکی از ارکان پنج گانه اسلام است پس هر که آن را اقامه کند دین را برپا می دارد و اولین چیزی است که خداوند در روز قیامت از بنده می خواهد تعبیر دیدن نماز در خواب توسط ابن سیرین چیست و اهميت آن و تفسير موارد مختلف آن چيست؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ آن را بدانید.

از ابی سلمه گفت: خوابی دیدم که در آن برهنه بودم، اما بهبود نیافتم تا اینکه ابو قتاده را دیدم و آن را برای او ذکر کردم، پس گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم. صلوات الله علیه و آله و سلم بگو: خواب از جانب خداست و خواب از شیطان، هَا، به سه سمت چپ خود تف کند و از شر آن به خدا پناه ببر که ضرری به او نمی رساند. توسط مسلم

تعبیر دعا در خواب ابن سیرین

 • هر کس خود را در خواب ببیند که نماز واجب ظهر را به جا می آورد و آسمان صاف است، در کاری واسطه می شود که موجب عزت او می شود و اگر آسمان ابری شود، نشان دهنده غم و اندوه اوست. .
 • و هر كه خود را در حال خواندن نماز عصر ببيند، دلالت بر آن دارد كه به زودى كار خود را ترك مى كند، يا تمام مى كند.
 • و هر که ببیند در وقت ظهر نماز ظهر می خواند و قرض دارد، قرضش ادا می شود.
 • و اگر خود را در خواب ببیند که یکی از دو نماز قطع شده است، بیانگر آن است که نصف بدهی یا نصف مهر را می پردازد.
 • و هر کس ببیند که نماز مغرب را می خواند، با فرزندان خود به نیکی رفتار می کند و به امور آنان رسیدگی می کند.
 • و هر کس ببیند که نماز شب می خواند، فرزندانش را شاد می کند.
 • و هر که ببیند نماز فجر می‌خواند، کاری را آغاز می‌کند که دلیل بر اصلاح مستمری خود و افراد تحت تکفل او باشد.
 • و هر کس ببیند که نماز ظهر یا عصر را در تاریکی دو رکعت می خواند، دلالت بر مسافرت او دارد.
 • و هر که ببیند بدون عذر نشسته نماز می خواند، نشان از قبول نشدن کارش دارد.
 • و هر کس ببیند که به پهلوی خود نماز می خواند، نشانگر بیماری اوست.
 • و هر کس در حال سوار شدن خود را در حال نماز ببیند، ترس شدیدی بر او وارد شود.
 • و هر که خود را در حال نماز در باغی ببیند، باید استغفار کند.
 • و هر کس در خواب در زمین زراعتی نماز بخواند، خداوند بدهی او را از آن می پردازد.
 • و هر کس خود را در حال نماز در حمام ببیند، بیانگر گناه یا فسادی است که انجام می دهد.
 • و هر کس ببیند که امام مردم را به نماز می‌خواند و همه سوار می‌شوند، نشانگر پیروزی آنان بر دشمنان است.
 • و اگر انسان خود را در خواب ببیند که گویا یکی از نمازهای واجب را ترک کرده است و جایی برای خواندن آن نمی یابد، بیانگر آن است که نمی تواند به خواسته خود برسد.
 • اما اگر انسان خود را در حال نماز جماعت با صفوف زوج ببیند، تسبیح و کف زدن زیاد می شود.
 • و اگر انسان خود را در خواب ببیند که یکی از نمازهای واجب را ترک کرده و به جا نمی آورد، مقداری از آنچه را که خداوند تبارک و تعالی مقرر فرموده، کم می کند.
 • و اگر در خواب خود را در حال سجده ببیند، اگر به او ظلم شد، پیروزى و در صورت گناه توبه، و برکت در عمر و طول عمر و نجات از خطرات و رفع غم و اندوه، دلالت دارد.
 • تعبیر خواب دعا

 • و هر کس ببیند که برای خدای تبارک و تعالی سجده می کند در حالی که بر کوه است، بر مردی پیروز می شود.
 • و اما هر کس ببیند که برای غیر خدا و خدای نکرده سجده می کند، بیانگر این است که حاجت خود را برآورده نمی کند و مغلوب و زیان می شود.
 • و هر کس خود را در نماز رکوع نبیند، بیانگر آن است که از زکات واجب جلوگیری می کند و آن را نمی پردازد.
 • و هر کس خود را در خواب ببیند که در حال شهادت نشسته است، بیانگر رفع دغدغه و برآورده شدن حاجت اوست.
 • و اگر انسان خود را ببیند که پس از آن که نمازش را تمام کرده سلام کرده و خارج شده است، بیانگر قطع نگرانی است.
 • و اگر انسان خود را در حال نماز به سوی کعبه ببیند، نشانگر درستی دین اوست.
 • اما اگر انسان در خواب به سمت غروب آفتاب نماز بخواند، نشانگر جسارت او به گناه است، زیرا این جهت یهودیان است که با وجود نهی خداوند، جرأت کرده اند روز شنبه نهنگ ها را شکار کنند.
 • و اگر به طرف مشرق نماز بخواند، نشانگر بی بند و باری و اشتغال او به باطل است، زیرا جهت نصاری است.
 • و اگر خود را ببیند که پشت به قبله نماز می خواند، بیانگر آن است که از اسلام خارج شده و گناهان کبیره انجام داده است.
 • و اگر انسان خود را در خواب ببیند و برای قبیله راهنمایی پیدا نکند، در امر خود گیج می شود.
 • و هر کس خود را در حال نماز خواندن به سوی غیر از قبله ببیند در حالی که لباس سفید بر تن دارد و قرآن می خواند، خداوند او را حج می کند.
 • و هر کس خود را در حال امامت در خواب ببیند در حالی که در حقیقت چنین نیست، بیانگر این است که در میان مردم فرمانبردار شد و در میان مردم عادل شد.
 • و هر کس خود را در خواب ببیند که زنان را به نماز می خواند، امور افراد ضعیف را به دست می گیرد.
 • و در صورتی که حاکم خود را رهبری مردم ببیند، این نشان دهنده انزوای اوست.
 • و اگر کسى خود را در خواب ببیند که با زن و مرد با هم نماز مى‏خواند، در میان مردم داورى مى‏شود و از صمیم‏کنندگان خواهد بود.
 • و هر که خود را در نماز پیشوای مردم ببیند و خوب نخواند، دلالت بر آن دارد که به دنبال چیزی می گردد که نمی یابد.
 • و هر کس ببیند که بر پشت بامی نماز مردمی می خواند، به مردم نیکی می کند و حسن خلق می کند.
 • تعبیر دیدن نماز در خواب

 • و هر کس ببیند دعایی می کند که نام خدا در آن نیست، نماز نفاق به جا می آورد.
 • و هر که خود را ببیند که می گوید سبحان الله، خداوند غم او را از جایی که انتظار ندارد برطرف کند.
 • و هر کس ببیند مدح او را فراموش کرده است، زندانی یا مضطرب می شود.
 • و هر کس در خواب خود را ببیند که معبودی جز خدا نیست، نشانگر نزدیکی فرجوز است و غم و اندوه برطرف می شود و مُهر شهادت بر او می شود.
 • و هر که در خواب خود را در حال رشد ببیند، خداوند او را بر دشمنانش پیروز می کند و به آنچه می خواهد می رسد.
 • و هر کس در خواب ببیند که خدا را حمد می کند، در دینش نور و هدایت می یابد.
 • و هر که در خواب خود را شکرگزار خدا ببیند به جلال و قوت و فزونی و فضل می رسد و گفته شد هر که خود را در حال حمد و ثنای خدا ببیند برای او پسری خواهد داشت.
 • و هر کس خود را در حال نماز روز جمعه ببیند، دلالت بر سفر می کند، سفری که برای او روزی پربرکت و خیر و نیکی می آورد.
 • و هر کس خود را در خواب ببیند که نماز را تمام می کند و قضا می کند، از جانب خداوند فضل و روزی وسیعی خواهد یافت.
 • و هر کس خود را در خواب ببیند در حال نماز مستمر است، نزد خداوند تبارک و تعالی عزت و کرامت می یابد، زیرا خداوند متعال می فرماید: «الذین یقیونوا الصّلاة».
 • و اگر انسان خود را در خواب در حال نماز در مسجد ببیند و از آن خارج شود خیر و روزی زیادی به دست می آورد.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  دعا، تعبیر نماز در خواب ابن سیرین، تعبیر خواب دعا

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا