تعبیر ماه در خواب: پسر و شوهر یا ارباب و نور او شبیه زن است.

ماه در خواب

مردم همیشه ماه را با دستان خود رجوع می کنند، زیرا روشنایی آن در زندگی بنده امری مهم است و همچنین محقق ابن سیرین در خواب می گوید که ماه نشان دهنده شخص بزرگ یا مقامی است و ممکن است با درخشندگی و نور آن زیبایی زنان را نشان می دهد.

تعبیر ماه در خواب

 • ماه در خواب: در اصل وزیر بزرگترین پادشاه یا سلطان بدون بزرگترین پادشاه است و ستاره های اطراف او سربازان، خانه ها، اقامتگاه های او یا زنان و کنیزان او هستند.
 • چه بسا به عالم و فقیه و هر آنچه او را از دلیل هدایت می کند دلالت می کند زیرا او تاریکی ها را هدایت می کند و در شب های تاریک نور می دهد.
 • همچنین دلالت بر پسر و شوهر و ارباب و زن و دختر به خاطر زیبایی و نورش دارد، پس به زیبایی از زنان و مردان به او شباهت دارد، پس گویا ماه کامل است و گویا ماه کامل است. او بخشی از ماه است
 • سپس حوادث و عمل او به دیدن خورشید در خواب تعبیر می شود
 • چه بسا دلالت بر افزایش و کاهش داشته باشد زیرا با قول قبل از همه مال و اعمال و بدن کم و زیاد می شود، مثلاً مریضی که او را در اول ماه می بیند که بر او نازل می شود یا او را نزد خود می آورد. سپس از مرض خود شفا یابد و از بیماری خود در امان باشد، ماه، پس ممکن است روز باشد، و ممکن است جمع یا ماه یا سال باشد، با دلیلی که در خواب یا بیداری زیاد شود.
 • و اگر ماه در اول ماه نازل شود یا از غایب طلوع کند، جای خود را ترک کرده و سفر خود را عرضه داشته و اگر در آخر ماه بعد از سفر بوده، از وطن خود غروب کرده است.
 • و هر کس آن را با او یا در دامان او یا در دستش ببیند، به اقتضای نور و نور او با شوهری ازدواج می کند، خواه مرد باشد یا زن.
 • و هر که ماه را در جای خود در آسمان کامل و نورانی ببیند وزیر پادشاه به اهل آن مکان سود می رساند و هر که به ماه نگاه کند و مانند چهره او ببیند می میرد.
 • و هر کس ببیند که به ماه دلبستگی دارد، از شیطان خیری نصیبش می شود.
 • و هر کس ببیند که گویا ماه تاریکتر است و بیننده فرشته است، رعایا او را آزار می دهند و فرمان او را انکار می کنند.
 • و هر كه ماه را ببيند خورشيد شده است، بيننده از مادر يا همسرش به خير و شرف و مال خواهد رسيد.
 • و هر کس ماه را موافق با آن ببیند و با ماه منطبق شود، این به مسافران و دریانورد و منجم دلالت می کند به خاطر رطوبت آن – و حرکت آن، و چون منجم می داند ماه به چه نیاز دارد.
 • داستان هایی در مورد دیدن ماه در خواب

  روایت شده که ابن عباس رضی الله عنه در خواب دید

  گويي ماهي از زمين با دو پرتو به آسمان طلوع كرده بود و آن حضرت آن را به رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم گفت و حضرت فرمود: آن پسر عموي توست، يعني خودش.

  این را بگو

  زنی نزد ابن سیرین در حال صرف ناهار آمد و گفت: دیدم ماه در چلچراغ داخل می‌شود و ندا می‌دهد که نزد ابن سیرین بیایی، خوابت را به او بگو. دستش را از غذا گرفت و به او گفت: وای بر تو، چگونه دیدی؟

  مردی دید

  گویا به آسمان می نگریست و ماه را می نگریست و آن را نمی بیند و به زمین می نگرد و ماه را محو می بیند پس رؤیای خود را در گذرگاهی روایت می کند و می گوید اگر صاحب این رؤیا یک مرد پس صاحب علم و طلاست پس پولش می رود و اگر فقیر بود در خاک می افتد و اگر زنی می دید شوهرش کشته می شود (و مردی می آید) ابن سیرین. و گفت دیدم گویا ماه در خانه ماست سلطان گفت و در مصر تو فرود آمد و ماه را حجابی پوشانده پس در راه خورشید جاری شد.

  عایشه دید خدا از او راضی باشد

  سه قمر در اتاق او افتاد، پس رؤیت خود را برای پدرش رضی الله عنه نقل کرد و او به او گفت که اگر رؤیت تو محقق شود، سه تن از بهترین مردم روی زمین در اتاق تو دفن خواهند شد.

  تعبیر ماه در تمام مواردش به پایان نرسیده است، پس منتظر باشید تا در سطرهای آینده ماه را به صورت هلال بدانید…

  تعبیر هلال در خواب

 • دیدن هلال در خواب نیز نشان دهنده پادشاه، شاهزاده، رهبر، مجری، نوزادی است که از رحم بیرون می آید که با گریه شروع می شود و اخبار اضطراری و فتح بعدی از سمتی که از آنجا برخاسته است و طغیانگر و بیگانه اگر از جای خود برخاست، یا با او تاریکی بود، یا باران با خون، یا آبی که بی باران جاری بود، و آمدن غایب، و قیام مؤذن بر بالای مناره است، زیرا مردم او را با چشمان خود می شناسند و با انگشتان به او اشاره می کنند و با تکبیر و تهلیل و برای واعظ بالای منبر و برای بزرگوار مصلوب پاسخ می دهند.
 • چه بسا هلال حاکی از اتمام مهلت ها و پیش بینی وجوب دین برای نظر خود یا برای آن باشد.
 • و ممکن است برای کسانی که آن را در ماههای حج یا در ایام آن دیده اند، دلالت کند، اگر در رؤیت از حیث ملاقات، تراشیدن سر، برهنگی و امثال آن، پشتیبان آن باشد، زیرا هلال ها اوقاتی هستند. همانطور که خداوند متعال فرموده است.از تو درباره هلال ماه می پرسند
 • پس هر کس هلال ماه را ببیند که از مشرق یا مغرب طلوع می کند در حالی که مردم به آن می نگرند پس از آن که شب اول ماه یا آخرین شب آن نیست، خیر یا فتح است، برای مردم معروف می آورد. ماده از جهتی که از آن پدید آمده است اگر نور و نور باشد و در آن هنگام مردم خدا را حمد و تقدیس کنند کار صالح است پس چگونه پرتوهای نور از آن پرتاب می شد و اگر تاریک بود یا از مس یا به صورت مار و یا عقرب، خیری در آن نیست.
 • اگر بر عظمت خود بیفزاید یا در آسمان سیر کند، ادامه یابد و گسترش یابد، و اگر برود و محو شود، ناپدید شده و از دیدگان ناپدید شود، آنچه از نزدیکی شاهکار او یا بطلان آن دلالت می کند، از بین می رود.
 • و اگر بیننده او را در خانه خود یا بدون جماعت و اجتماع ببیند، یا ببیند که به سوی او نازل می شود یا دستگیرش می کند یا در دامان او می افتد، پاهای غایب او اگر در نزدیکی بود. از آن هلال و اگر آپارتمانش دور باشد و سفرش طولانی باشد و اگر مریض یا حامله یا زندانی داشته باشد به همان چیزی که در ماه عرضه کردیم بیان می شود.
 • و بعضى از آنان گفتند هر كه هلالى ببیند موافق آن را دیده است، فرزندى مبارك یا حاكم مملكتى بزرگ خواهد داشت و اگر تاجر باشد از تجارتش سود مى‏برد، و جمعى از مردم. حج انجام دهد
 • به قول خدا “از تو درباره هلال ماه می پرسند

 • و هر کس هلال احمر ببیند زنش بیفتد و اگر ببیند هلال بر زمین بیفتد عالمی هلاک می شود یا پسری برای او به دنیا می آید.
 • همچنین با ما بیاموز: تعبیر خواب ابن سیرین

  ماه در خواب تعبیر ماه در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا