بینایی در خواب بین درست و نادرست

چشم انداز

آنچه را که خوابیده در خواب می بیند به سه دسته تقسیم می شود، چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که فرمود: (رؤیت سه است؛ از جمله: تلقینات شیطان برای اندوهگین شدن پسر). از آدم، و از آن جمله است که انسان در بیداری میل می کند و او را در خواب می بیند، و در میان آنها جزء چهل و شش جزء از نبوت است.

پس بیایید رؤیت در خواب و در هر مسیری که باشد از تعبیر خواب ابن سیرین بیاموزیم.

چشم انداز

 • سپس بینش بر دو قسم است، درست و نادرست
 • در حقيقت، آنچه را كه انسان با اعتدال فطرت خود و درستي هوا مي بيند، از هنگامي كه درختان به لرزه در مي آيند تا زمان ريزش برگهايشان، و اينكه بر خيال و آرزوي چيزي از آنچه كه دارد نخوابد. در خواب دید و به صحت رؤیت از نجاست یا حیض لطمه ای وارد نمی کند.
 • و امّا باطل بودن آن، حديث نفس و خواب و آرزو مقدم بر آن است و هيچ تعبيرى بر آن نيست، و همچنين خواب خيسى كه نياز به شستن دارد، از اين جهت است كه تفسیر، و همچنین دید ارعاب و ذخیره از شیطان.
 • و اما آنچه که باطل و مقدم بر آن است حدیث نفس و آرزو و آرزو است و هیچ توضیحی برای آن وجود ندارد و همچنین خواب مرطوب که نیاز به شستن دارد، سیر آن است که چنین نیست. یک تفسیر
 • و همچنین چشم اندازی از ارعاب و رسوایی از شیطان.
 • سپس از سنت خصائصی است که هر کس در خواب چیزی را ببیند که از آن بدش می آید انجام می دهد، از پهلوی که خوابیده به طرف دیگر برمی گردد، سه بار به سمت چپ تف می کند، از شیطان رانده شده به خدا پناه می برد، قیام می کند. و دعا می کند و از رؤیای خود به کسی خبر نمی دهد.
 • و روایت کرد

  این که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا در خواب رؤیایی می بینم که غمگینم می کند، گفت: سلام بر او و من. همچنین در خواب چیزی ببین که غمگینم می کند، اگر دیدی، سه بار تف به چپ خود بینداز و به آنها بگو: خیر این رؤیت را از تو می خواهم و از شر آن به تو پناه می برم.

 • و از آن خوابهای لوله است که انسان ببیند که آسمان سقف شده است و بیم آن دارد که بر او فرود آید و زمین سنگ آسیابی است که می چرخد ​​یا از آسمان درختان و ستارگان می رویند. از زمین بیرون می آید یا شیطان به فرشته تبدیل می شود و فیل مورچه است و غیره رطوبت را می بیند صفرا نخبگان را می بیند مالیخولیایی تاریکی و سیاهی را می بیند و داغ خورشید را آتش می بیند. و کبوترها
 • و آن كه سرد است مى بيند و سير چيزى مى بيند كه بر خود سنگين است و اين نوع ديدن نيز تعبيرى ندارد و آنگاه رؤيا واقعى آن چيزى است كه در خواب روز يا آخر شب بوده است.روايت شده است كه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: راست ترین خواب آن است که در اول وقت بود و روایت کرده است که می فرماید: صادق ترین خواب دیدن روز است زیرا خداوند متعال در روز به من وحی کرد. و از جعفر بن محمد الصادق صلي الله عليه و آله و سلم روايت كرده است كه گفت: صادق ترين خواب خواب چرت است.
 • از آداب بینایی:

  در مورد آداب بینا

  تا آن را به حسود نگوید، و آن به خاطر این است که یعقوب علیه السلام به یوسف گفت: خوابهایت را برای برادرانت مگو مبادا بر تو نقشه بکشند و به جاهل نگو. شخص

  و اینکه در خواب خود دروغ نگویید، چنانکه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که در خواب شما دروغ بگوید، در قیامت دو گره جو می گیرند.

  و فقط پنهانی می گوید، چنانکه پنهانی دیده، و به پسر و زنی نمی گوید.

  در مورد آداب عبور، آن است

  گفتن که اگر برادرش رؤیت خوبی به او می گفت، من دیدم، روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر رؤیایی به او می گفتند، می فرماید: خوب دریافت می کنی. بدی که آرزوی آن را دارید، خیر برای ما و بدی برای دشمنان ما، الحمدلله پروردگار جهانیان است.

  روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خواب بر آنچه بیان می کند می افتد، روایت شده است که خواب مردی است که در حال پرواز است مگر اینکه آن را نقل کند و اگر به آن برسد. ، می افتد از جمله این است که به رؤیت خوب گوش می دهد سپس سؤال کننده جواب را می فهمد و از جمله آن است که در بیان آن صبر کند و عجله نکند.

  از جمله این است که دید خود را از او پنهان می دارد، پس آشکار نمی کند، زیرا امانت است و در بیان در طلوع و ظهر و غروب توقف می کند و از آن برای تمایز بین صاحبان است. رؤیت، پس رؤیت سلطان را به رؤیت رعایا تفسیر نمی کند، زیرا بینش بر حسب شرایط صاحب و بنده فرق می کند.

  همچنین اگر زن چیزی را ببیند که شایسته آن نیست، برای شوهرش است، زیرا او از دنده او آفریده شده است، و تعبیر بینایی فرزند برای پدر و مادرش است و از جمله آنها این است که در بینش هایی بیندیشد. برای او روایت می کند.سپس محتمل ترین و قوی ترین آنها را در اصول گرفت و اگر گیج می شد از راوی در مورد نام او سؤال می کرد وقتی روایت می کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر خواب برای شما مبهم است، سپس نامها و تصریح آن را بگیرید که نام سهل سهله، سالم سلامه، احمد، محمد محمد، نصر نصرا و سعاد ساعده نیز در آن چیزی است که در آن زمان دریافت می کند. دنیا اداره می شود و اگر آن را با موش، قاطر یا الاغ دریافت کند، سفر است

  زیرا خداوند متعال می فرماید:و اسبها و قاطرها و الاغها برای سواری و تزئین } و اگر در آن وقت غرغر کلاغ را بشنود، یکی، سه، چهار یا شش، خوب است، اما آن چهار، یکی از آنها می افتد و سه نفر باقی می ماند.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا