دیوار در خواب نوشته ابن سیرین «مردی در خواب بر حسب حالش»

دیوار در خواب

بسیاری در خواب دیدن دیوار می بینند و تعبیر دیوار در خواب دشوار است و نقل شده است که دیوار در خواب مرد است هر کدام به احوال خواب.

دیوار در خواب

ديوار در خواب: «الرجل» و چه بسا حال مردي در دنياي او باشد اگر بيند بر آن ايستاده است و اگر از او بيفتد از حالش خارج مي شود.

و اگر ببیند که دیواری را هل داده و آن را خراب کرده، مردی را از درجه او فرود می آورد و او را هلاک می کند، و دیوار مردی است اکراه و بدهکار و پول و توان اندازه گیری دیوار در عرض آن. تدارکات و ارتفاع و ساختمان اطراف آن نسبی است.

و هر کس دیوارهای ساختمانی را ببیند که نیاز به تعمیر دارد، عالم یا امامی است که حالش از بین رفته است.

و هر کس ببیند که دیوار یا چیز دیگری بر او فرو ریخت، گناهان بسیار کرده و عذابش تعجیل می شود.

و هر که دیوارهای خود را مطب ببیند، مردی از امام عادل است که اصحاب و اهل بیتش رفته اند، اگر تجدید کند، تجدید می شود – و اولین حالتشان در حال باز می گردد.

دیوار در خواب

در مورد سقف در خواب

مرد لاغر و اگر چوبی بود متکبر است اگر ببیند سقفی بر او فرود آید از مرد لاغر بیم کند اگر از سقف خاک بر او فرود آید. و جامه خود را بزند، پس از ترس پولی به او می رسد، پس نمی افتد، پس همه آن چیزی است که به آن خانه منسوب می شود، بخیه و غیره، ضرب یک در دو و چوب و کنده. بنایی انسان منافق کار مردم را به دوش می کشد و شکسته شدن او مرگ مردی در این مقام است قصر: برای بداخلاقی و زندان و پریشانی و بی پولی اگر وارد قصر شد فرمانروای بزرگ می شود. ، دینش را اصلاح می کند و خیر بسیار می شود

زیرا خداوند متعال می فرماید: «اگر بخواهد برای شما بهتر از باغهای نهرها قرار می دهد و برای شما قصرهایی قرار می دهد».

دیوار در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر دیوار در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا