تعبیر دیدن آینه در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن آینه در خواب

امّا آینه: هر که از مجردان به صورت خود در آن بنگرد، با دیگری ازدواج می کند و چهره او را ملاقات می کند، و اگر حامله باشد، مانند آن نزد او می آید، چه بیننده مرد باشد یا زن. .

و اما مسافر، این راهنمای او در سفر است تا زمانی که چهره خود را در سرزمینی غیر از خود و در مکانی غیر از آن که در آن است ببیند و به قصد بیننده در آن جدا شود. وصف او و امیدش زنگ زده بود که گناه بود و پوشاندن دلش در آینه ای از نقره به اعتبارش بیزار بود و نگاه کردن به آینه سلطان او را از اقتدار منزوی کرد و همتای خود را به جای خود می دید و ممکن بود از همسرش جدا شود و همتای خود را بر او بگذارد.

تعبیر دیدن آینه در خواب

و گفته شد که زن، مردانگی و مرتبه مرد است به جلال و جلالت زن، اگر چهره خود را در آن بیشتر ببیند، مرتبه او در آن بالا می رود و اگر صورت در آن نیکو باشد، مردانگی اوست. اگر ریش خود را سفید و مسطح ببیند، اگر سفید ببیند فقیر می شود و اعتبارش زیاد می شود و دینش مستحکم می گردد.

اگر در صورتش مو سپید ببیند که مو نمی روید حیثیتش از بین می رود و دینش مستحکم می شود و همینطور نگاه کردن در آینه نقره آبرو می کند گفت آخرین آینه زن است اگر بیند در آینه واژن یک زن، واژن به سمت او می آید.

تعبیر دیدن آینه در خواب

و نگاه به آینه صیقلی نگرانی را برطرف می کند و در آینه زنگ زده حالت بدی است و اگر ببیند که آینه را صیقل می دهد در مضیقه است از او رفع حاجت می کند و اگر نتواند آن را از بین ببرد چون از زنگ درشت آن تسکینی پیدا نمی کند و گفته شد که اگر ببیند در آینه نگاه می کند مجرد است و اگر از پشت در آینه نگاه کند کار زشتی انجام می دهد. همسرش اگر حاکم باشد او را برکنار می کند و اگر چاق باشد نطفه اش را از دست می دهد.

و اگر زنی در حالی که حامله است در آینه نگاه کند دختری شبیه او به دنیا بیاورد یا دخترش دختری به دنیا آورد و اگر مردی ببیند و حامله باشد پسری برای او به دنیا می آید که شبیه اوست

همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر دیدن آینه در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا