گاو در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

گاو در خواب

تعبیر دیدن گاو در خواب معانی و تعابیر زیادی دارد، می گویند در خواب معمولاً گاو سالیان زیادی را بیان می کند، لذا برخی از علما می گویند در خواب گاو سیاه یا زرد است. سال خوبی باشد در مورد گاو چاق به معنای سال راحتی و خوبی است و برعکس اگر باشد گاو ضعیف و ضعیف است و در زیر تعبیر دیدن گاو در خواب را برای زن و مرد مرور می کنیم. در جزئیات

تعبیر دیدن گاو در خواب برای مرد

 • گفته شد که گاو بلندی و پول است و چاق گاو، زن خوب است، لاغر فقیر، شیر دوش خیر و سود است و شاخدار زن نافرمان است.
 • اگر ببیند که دیگری او را می دوش و او مانعش نمی شود، شیر دوش در زنش به او خیانت می کند و شکمبه اش پولی بی ارزش است و دوشیدن او حاملگی همسرش است و از دست دادن او حکایت از فساد زن دارد.
 • بعضى گفته اند كه چاقى در صورت گاو در اول سال شديد است و بلقاى پهلوى آن در وسط سال شديد و در بريدگى آن در آخر سال شديد است.
 • دیدن گاو پوست کنده در خواب برای خویشاوندان مصیبت است و نیمی از گاوهای پوست گرفته برای خواهر یا دختر مصیبت است چنانکه خداوند متعال می فرماید (و اگر یکی باشد نصف دارد).
 • اگر مردی در خواب ببیند که گاو خورد، مژده است که در سال مال حلال دارد، زیرا گاو یک سال است و گفته اند شاخ گاو سالهای بارور است.
 • اما اگر در خواب ببیند که گاو فربه می خرد، حکم شهر پرجمعیت را می گیرد، اگر شایستگی آن را داشته باشد، و گفته اند که هر که گاو به دست آورد، از محترمی ملکی می گیرد. مرد و اگر مجرد باشد با زن مبارکی ازدواج می کند.
 • و اگر ببیند که بر گاوی سوار شده یا وارد خانه او شده و آن را بسته است، مال و سعادت و رهایی از غم و اندوه به دست می آورد.
 • و اگر ببیند که با او همبستر شد، سالی حاصلخیز بدون صورت او می زد، و رنگ های گاو اگر به زنان نسبت داده می شد، مانند رنگ های اسب است، و نیز اگر به آن نسبت داده می شد. سال ها.
 • دیدن گاو در خواب برای مرد

 • اگر مردی در خانه گاوی ببیند که شیر گوساله خود را می مکد، زن است که دخترش را می‌کشد و اگر ببیند که غلام گاو مولایش را می‌دوشد، با زن صاحبش ازدواج می‌کند.
 • و هر كه بيند گاوى را مى دوش و شير آن را مى نوشد، اگر فقير باشد توانگر مى شود و مقامش بالا مى رود و اگر توانگر باشد مال و جلالش مى افزايد و روايت شده است. مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم گاو یا گاو نر را ذبح می کنم، گفت: می ترسم مردی را ذبح کنی.
 • (خواب های ابن سیرین)

  تعبیر خواب گاو برای زنان مجرد

 • دیدن گاو در خواب برای زن مجرد بیانگر این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • اگر دختر مجردی در خواب گاو سفید ببیند، بیانگر این است که با مردی صالح، ثروتمند یا قدرتمند ازدواج خواهد کرد.
 • اما اگر در خواب گاو نحیف و ضعیفی ببیند، بیانگر این است که ازدواج نمی کند، یا با مرد فقیری ازدواج می کند.
 • اما اگر گاو چاق باشد، این خبر خوبی برای ازدواج دختر با مرد جوان مذهبی و اخلاقی است.
 • اگر دختری در خواب گاو مریض ببیند، بیانگر این است که ازدواج نمی کند یا ازدواجش دیر شده است.
 • اگر دختر مجردی در خواب گاو سیاه ببیند، بیانگر آن است که شغل خوبی پیدا خواهد کرد.
 • تعبیر دیدن گاو در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که گاو می خرد، نشان دهنده رونق تجارت و سود فراوان است.
 • اگر در خواب گاو چاق ببیند، بیانگر خوشبختی، ثبات خانواده و معاش فراوان است.
 • اما اگر گاو لاغر یا ضعیف بود، نشان دهنده آن است که با مشکلات مادی و مشکلات و فشارهای زیادی مواجه خواهد شد.
 • دیدن گاو در خواب برای زن باردار

 • ابن سیرین می گوید اگر زن حامله در خواب گاوی ببیند، بیانگر خیر بسیار است.
 • اگر زن حامله ای در خواب گاو سیاه یا قهوه ای ببیند، بیانگر آن است که پسری به دنیا خواهد آورد.
 • اما اگر زن حامله ای در خواب گاو سفید ببیند، بیانگر این است که دختری خواهد داشت.
 • اما اگر زن باردار در خواب گاو نحیف و ضعیفی ببیند، بیانگر ضعف و سختی است که در دوران بارداری با آن مواجه خواهد شد.
 • گاو در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر گاو در خواب دیدن گاو در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا