تعبیر دیدن کبوتر در خواب ابن سیرین

چون در تعبیر دیدن کبوتر در خواب اقوال زیادی وجود دارد، تعبیر دیدن کبوتر در خواب را از دانشنامه تعبیر خواب ابن سیرین تهیه می کنیم.

روايت شده است كه مردى نزد سعيد بن المسيب آمد و گفت: كبوترى سفيد در بالكن مسجد ديدم و از زيبايي آن شگفت زده شدم پس صقر آمد و آن را برداشت و كبوتر سفيد. نسبش پاک است و من در بهشت ​​هیچ یک از زنان نسب پاک را جز دختر پرنده ندیدم به شاهین نگاه کردم و اگر پرنده عرب بود از پرندگان غیر عرب نبود. و در میان عرب شاهینی از حجاج بن یوسف ندیدم.

حمام در خواب

تعبیر حمام در خواب:

کبوتر ) زن صالح و محبوبی است که جایگزینی برای شوهرش نمی خواهد و نوح علیه السلام او را ندا می دهد برای او برای گرفتاران یا غایب خوب است. بشارت اگر بر او بیفتد یا هواپیما به سراغش بیاید، مگر اینکه بیمار باشد و بر سرش بیفتد، کبوتر مرگ است، مخصوصاً اگر کبوتر بوده و در خواب بر سرش ناله کرده باشد، و شاید کبوتر دختر بود و بهترین کبوتر سبز

حمام در خواب

حمام در خواب:

و هر کس کبوتر انسانی ببیند زناکار است و اگر برای کبوتر علوفه بپاشد و آنها را به آن دعوت کند رهبری و نعره کبوتر – مردی را به زن پند می دهد و سفیدپوستان از آنها هستند. دين و سبزها پرهيزگارند و سياهان در ميان آنان سرور زنان و مردانند و بلكان مالك اختلاطند، براي كنيزان و كنيزان كه در آنها خرج نمي كنند، اگر بال كبوتر را ببندد. به همسرش سوگند یاد می کند که بیرون نرود و برای آنها زنش را به دنیا نیاورد و او حامله می شود و کبوتر مرد یا زن عرب است و هر که آن را ذبح کند زن باکره ای را از بین می برد و هر که گوشت او را بخورد زن را کامل می کند. و کبوترها را با جوجه هایشان با فرزندانشان اسیر می کنند و کبوتر هدایت کننده منسوب خبر از دور است زنش حامله است و پسری به دنیا آورده است (گفته شده است) که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم که گویی کبوتر سفیدی را گرفته‌ام که بسیار آن را تحسین می‌کنم و یکی از چشم‌هایش یکی از بهترین چشم‌های کبوتر بود و چشم دیگرش انحراف داشت و از رنگ زرد ابری شده بود. ابن سیرین خندید و گفت: با زنی زیبا ازدواج می کنی که تو را بسیار تحسین می کند و آنچه می بینی تو را نمی ترساند، نگاه او چیزی است که در نظر اوست و در اخلاقش بد است و به تو آسیب می رساند. پس شخص بینا با زنی ازدواج کرد و از او رفتار سختی دید

طاووس) نر در میان آنها پادشاهی غیر عرب، حسابگر، و زن در میان آنها، زن زیبای غیر عرب با پول و زیبایی است) و جمع کننده بین طاووس و کبوتر مردی است که به زنان فرمان می دهد. و مردان برای خرید کنیز و هفتاد و شش درهم به قیمت آن کنیز به تو برگردانده می شود و با رضایت همسرت خواهد بود، آن مرد گفت: خدا رحمت کند. دیروز برای آنچه عبور کردی از حروف طاووس از حساب شتر، تا نه، هزار و یک، واو شش و شش سنگ.

کبوتر در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب کبوتر از ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا