تعبیر خواب دیدن ناف در خواب

تعبیر خواب دیدن ناف در خواب

تعبیر خواب دیدن ناف در خواب بیانگر چیزهای زیادی است که برخی از افراد از آن بی خبر بودند، ناف یکی از اعضای بدن است که ارتباط بین جنین و مادر را از طریق بند ناف ایجاد می کند، دیدن آن در خواب بیانگر چیزها و وقایعی است که بیننده خواب در حال گذراندن آنهاست، چه مرد و چه زن.زن تعبیرهای این خواب متفاوت است، از خوب تا بد.

تعبیر دیدن ناف از ابن سیرین چیست؟

جواب سوال تعبیر خواب دیدن ناف

 • تعبیر خواب دیدن ناف در خواب مدرک برای زنان و آن برای مردان.
 • دیدن ناف نجس نشان دهنده بیماری و نگرانی است که بیننده خواب از آن رنج می برد.
 • پاك كردن ناف حاكي از تبعيد، مسافرت و يا بازگشت مهاجر به وطن است.
 • تعبیر خواب دیدن ناف نابلسی چیست؟

  جواب سوال تعبیر خواب دیدن ناف

  1. دیدن دو راز دلیل بر این است که بیننده خواب دو بار ازدواج خواهد کرد.
  2. اگر انسان خواب ببیند بیمار اگر ناف خود را باز کند، این نشان دهنده نزدیک شدن به مرگ است.
  3. شخصی که خواب درد شدید در ناف خود را در هنگام خواب می بیند، بیانگر از دست دادن والدین است.

  تعبیر خواب ناف برای زن مجرد چیست؟

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که بدون درد ناف خود را تمیز می کند، بیانگر رهایی از مشکلات و نگرانی هایی است که از آن رنج می برد.
 • اگر دختری خود را در حال تمیز کردن ناف ببیند و احساس درد کند، نشان دهنده رهایی از برخی مشکلات است، اما در آینده نزدیک به تلاش خود برای رهایی از بقیه این مشکلات ادامه خواهد داد.
 • تعبیر خواب ناف زن متاهل چیست؟

  1. اگر زن شوهردار در این هنگام ناف خود را متورم ببیند و مریض باشد، این نزدیکی مرگ او است.
  2. ناف نشان دهنده پول نامشروع است.

  تعبیر خواب ناف مرد چیست؟

 • وقتی مردی در خواب ناف خود را می بیند، نشان دهنده پول نامشروع است.
 • اشاره ناف شکم برای ارتکاب گناه و معصیت.
 • خواب دیدن ناف گواه اتفاقات ناخوشایند است.
 • خواب دیدن ناف، دلیل بر کمبود روزی است و از رؤیاهای ناخوشایند مرد است.
 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا