تعبیر دیدن جگر در خواب

تعبیر دیدن جگر در خواب گواه بسیاری از اتفاقات و چیزهای بسیار است که بین خیر و شر متفاوت است، زیرا جگر همانطور که می دانیم فواید بسیاری دارد که فواید مثبت زیادی برای سلامتی به ارمغان می آورد و از آنجایی که یکی از غذاهایی است که بسیاری از مردم دوست دارند، دیدن آن در خواب، خواب بیننده را در میل شدید به دانستن تعابیر، چه برای مردان و چه برای زنان، می کند.

تعبیر دیدن جگر از نظر ابن سیرین چیست؟

پاسخ به سوال تعبیر دیدن جگر

 • تفسیر یک رویا

  جگر در خواب

  این نشان دهنده شنیدن خبرهای بسیار خوشحال کننده است.

 • اگر بیننده در خواب ببیند که جگر انسان می خورد، بیانگر معاش فراوان و خیر فراوان است.

 • جگر پخته در خواب، دلیل بر پول زیادی است که بیننده خواب به دست می آورد.

 • تعبیر دیدن جگر برای زن مجرد چیست؟

  1. اگر دختری در خواب ببیند که مقداری جگر می خورد، بیانگر رسیدن به اهداف و آرزوهای بسیار است.

  2. اگر ببیند برای کسی جگر می پزد، نشان دهنده این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.

  3. دیدن جگر در حال پختن نشان دهنده خوشبختی این دختر است.

  تعبیر دیدن جگر برای زن شوهردار چیست؟

  جواب سوال تعبیر دیدن جگر برای زن شوهردار

 • جگر در خواب زن متاهل شاهد شنیدن خبر غم انگیز است.

 • کبد نشان دهنده مشکلات و مشکلاتی است که شما با آن روبرو هستید.

 • اگر ببیند که از شوهرش جگر می گیرد، نشان دهنده یک زندگی زناشویی با ثبات است.

 • خوردن جگر خوشمزه گواه آرامش و اطمینان روانی است که او با همسرش در آن زندگی می کند.

 • تعبیر دیدن جگر برای زن باردار چیست؟

 • بخور

  حامله

  یک بشقاب بزرگ جگر در مقادیر زیاد نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ تولد است.

 • دیدن کبد نشان دهنده زایمان آسان است.

 • اگر زن حامله ببیند که به شوهرش جگر می دهد، صاحب فرزند پسر می شود.

 • تعبیر دیدن جگر برای مرد چیست؟

  1. اگر مردی ببیند بشقاب پر از جگر است، این نشان می دهد که اگر نتواند آن را بخورد، با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.

  2. اگر ببیند مقداری جگر می خورد، بیانگر دستیابی به اهداف و رویاهای زیادی است که مدتی در پی آن بوده است.

  3. خوردن جگر خوش طعم گواه بر خیر و رزق فراوان است.

  تعبیر نابلسی دیدن جگر چیست؟

 • دیدن جگر خام در خواب دلیل بر خبر غم انگیز است.

 • اگر انسان تکه تکه شدن را ببیند

  کبد

  در خواب، این نشان دهنده مرگ یکی از کودکان است.

 • خوردن جگر بره در خواب بیانگر خبر خوش است.

 • اگر انسان بعد از گرسنگی شدید ببیند که جگر را تا آخر می خورد، نشان دهنده این است که مشکلاتی را پشت سر می گذارد، اما به سرعت بر آنها غلبه می کند.

 • جگر سیاه در خواب گواه حضور افراد خوب در زندگی بیننده است.

 • اگر در خواب جگرى ببيند كه مقدارى چربى در آن وجود دارد، بيانگر مالى است كه بيننده خواب به ارث مى برد.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا