6 تعبیر معروف دیدن سنگ در خواب

6 تعبیر معروف دیدن سنگ در خواب از فردی به فرد دیگر با توجه به وضعیت او متفاوت است اگر مرد باشد موضوع با دیدن زن متاهل، زن مطلقه، بیوه یا دختر مجرد متفاوت است. به همین ترتیب، معنای دیدن صخره ها با توجه به وضعیت صخره در خواب متفاوت است، خواه سالم باشد یا خرد شده، موضوع بین وجود صخره ها در دریا یا صحرا متفاوت است، که در مورد آن به تفصیل صحبت خواهیم کرد. در مقاله

تعبیر دیدن سنگ از دست شما چیست؟

یعنی پول و نعمتی که به کسی میدهی که دوستش نداری.


دیدن صخره های سفید برای یک زن مجرد به چه معناست؟

این به معنای ازدواج او با یک مرد خوب است


تعبیر دیدن سنگ ها چیست؟

یعنی پول یا پیرمرد و مقام.


دیدن صخره های کوچک به چه معناست؟

یعنی افرادی که در جامعه جایگاه حقیرانه ای دارند


تعبیر دیدن سنگ های قرمز؟

این بدان معناست که مردی وجود دارد که مذهب کمی دارد یا اصلاً به دنبال شما نیست.

تعبیر دیدن صخره ها

 • اگر در خواب دیدید که سنگ را از دست خود پرتاب کردید، این به معنای پول و نعمتی است که به شخصی که دوست ندارید می دهید.

 • سپس سنگ در خواب به معنای مردانی است که قلب های سخت دارند، اما دارای اعتبار، غرور و منزلت بالایی هستند.

 • سپس صخره ابلق یعنی مردان منافق، شاید از افراد منافق منفعت یا مالی به دست آورید.

 • دیدن صخره هایی که از آنها سنگ مرمر ساخته شده است، به معنای ثروت و خوشبختی فراوانی است که به دست خواهید آورد.

 • سپس سنگ های سنگ چخماق به معنای دانشی است که از خردمندان شهر خود به دست می آورید یا پولی که از بازرگانان بزرگ دریافت می کنید.

 • سپس مفسر الکرمانی گفت که سنگ به معنای پول یا پیرمرد و مقام است.

 • سنگ های صاف در خواب

 • گفته می شد که سنگ های کوچک نشان دهنده افرادی است که در جامعه جایگاه پایینی دارند

 • شاید منظور از سنگریزه در اینجا عوام یا علما و معلمان باشد و سنگریزه به معنای حساب یا تاجر باشد.

 • از آنجایی که آنها در تمام کارهای خود به حساب خود وابسته هستند، شاید منظور شما کار در یک فروشگاه یا شرکت در تجار روستای خود یا نهادی است که در آن کار می کنید.

 • سنگ در خواب برای یک زن مجرد

 • تعبیر دیدن صخره های سفید برای زن مجرد به این معناست که با مردی خوش اخلاق ازدواج کند و با او خیری ببیند.

 • اگر سنگ ها زرد هستند، این نمادی از شخصیت بد و طبیعت خطرناک است.

 • سپس دیدن سنگ های قرمز در خواب به این معنی است که مردی وجود دارد که دین کمی دارد شما را تعقیب می کند.

 • اگر سنگریزه را به دریا یا چاه بیندازد، به معنای ضرر است.

 • رویای سنگ برای افراد مجرد

 • تعبیر دیدن صخره های کوچک برای جوان مجرد این گونه است که گویی این سنگ ها را در جایی مثلاً چاه می اندازد.

 • بعد یعنی به زودی بخشی از پولش خرج ازدواج با دختر می شود

 • شاید این بدان معناست که او پول خود را صرف خریدن خدمتکار برای خود می کند

 • یا اگر صاحب یک پروژه هستید یا مالک شرکتی هستید، یک مرد جوان جدید استخدام کنید.

 • رویای سقوط سنگ

 • تعبیر خواب ریزش صخره ها از کوه به معنای اختلاف نظر است که خبر از وقوع جنگ می دهد، اما جنگ رخ نمی دهد.

 • پس اگر سنگها فرو ريخت و آب از آنها بيرون آمد، اگر فقير باشى براى تو مال است و اگر نگران باشى آسوده است.

 • پس تعبیر رؤیت ریزش صخره، نشانه آن است که منصب مهمی به عهده می گیری، یا به زودی حکمی صادر می شود.

 • دیدن سنگ برای فرد متاهل

 • خواب دیدن سنگ کوچکی که در گلوی شما گیر کرده است، به این معنی است که شر اتفاق خواهد افتاد

 • در حالی که تعبیر دیدن صخره ها به گونه ای است که گویی گروهی از آنها را دارید

 • سنگ ها بافت صافی داشتند، یعنی پولی که جمع آوری می کنید

 • سپس، اگر سنگ ها جامد باشند، با افراد برجسته همراه می شوند

 • آن وقت اگر سنگ های کوچکی در گوش شما فرو رفت، یعنی شنیدن خبر بد و خدا داناتر است.

 • لطفا 6 تعبیر معروف دیدن سنگ در خواب را که دوست دارید تعبیر کنید را اضافه کنید و وضعیت تاهل خود را در پایین مطلب ذکر کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیر کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا