تعبیر کاشتن پیاز در خواب چیست؟

تعبیر کاشت پیاز در خواب یکی از رایج ترین خواب هایی است که برخی افراد بیش از یک بار در خواب می بینند همانطور که می دانیم کاشت به طور کلی دلیل بر خیر و صلاح است، اما کاشت پیاز در خواب تعابیر و تعابیر زیادی دارد. که بین خیر و شر فرق می کند و این تعبیر برای زن و مرد مجرد و متاهل متفاوت است.

رویای کاشتن پیاز ابن سیرین

 • تعبیر خواب

  کاشت پیاز سبز در خواب

  گواه حسنه و دلالت بر ازدواج دختر مجرد دارد.

 • خواب کاشتن پیاز سبز در زمین اما چیده و کنده شد، این بینش ستودنی نیست.

 • اگر در خواب ببیند پیاز می کارد، بیانگر رزق و روزی فراوان است.

 • کاشتن پیاز سفید در خواب بیانگر شنیدن سخنان بد است.

 • شرح کشت پیاز توسط نابلسی

 • یک فرد رویای کشاورزی را می بیند

  پیازها

  قرمز نشان دهنده بدبختی ها و مشکلاتی است که بیننده خواب در آن گرفتار می شود.

 • دیدن پیاز خشک در خواب، دلیل بر بحران ها و مشکلاتی است که رویا بیننده با آن مواجه است.

 • دیدن پیاز پخته و کاشته شده دلیل خوبی است.

 • دیدن کاشت پیاز برای یک زن مجرد

 • دیدن دختری که در خواب پیاز را پوست کندن، دلیل بر خواستگاری مردی از اوست، اما از آنجایی که ویژگی او ریاکاری و چاپلوسی است، نامناسب است.

 • اگر دختر نامزدی در خواب ببیند که پیاز را پوست می کند، بیانگر فسخ نامزدی است.

 • کاشتن پیاز سبز در خواب یک زن مجرد نشان از تلاشی است که او برای امرار معاش و به دست آوردن پول انجام می دهد.

 • خوردن پیاز به مقدار زیاد نشان دهنده نگرانی و مشکلات است.

 • رویای کاشت پیاز برای یک زن متاهل

  1. دیدن پیاز پوست کنده در خواب زن متاهل بیانگر حاملگی کاذب است.

  2. خوردن مقدار زیادی پیاز سبز نشانه جدایی و مشکلات بزرگی است که با آن مواجه خواهید شد و همچنین ممکن است نشانه ای از بیماری باشد.

  تعبیر کاشت پیاز برای زنان باردار

 • خواب کاشتن پیاز در خواب زن باردار بیانگر این است که زمان زایمان نزدیک است و او و همسرش خوب خواهند شد.

 • کاشتن پیاز سبز در خواب یک زن باردار دلیلی بر امنیت او و جنین است.

 • تفسیر چشم انداز کاشت پیاز برای یک مرد

 • دیدن کاشت پیاز سبز و دروگر گواه ازدواج با دختری با مقام و منزلت عالی است.

 • دیدن خود در حال خوردن پیاز سبز در خواب بیانگر بهبودی از بیماری ها و بازپرداخت بدهی است.

 • پیازهای گندیده در خواب شاهد ازدواج این مرد با زنی بدنام است.

 • دیدن کاشت و پختن پیاز سبز در خواب، گواه خیر و معیشتی است که بیننده خواب از سفری که در نظر دارد به دست می آورد.

 • خرد کردن پیاز در خواب، نشانه غم و اندوه، جدایی و پریشانی شدید است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا