تعبیر خواب دست چپ و کف دست در خواب

تعبیر خواب دست چپ و کف دست دلالت بر معانی و نشانه های متعددی دارد که از فردی به فرد دیگر متفاوت است، چنانکه علمای تعبیر نیز تأیید کرده اند که این خواب بیانگر چند چیز است که بین زن و مرد فرق می کند، چه مجرد، چه باردار، یا متاهل، و همه ما می دانیم که کف دست یکی از اعضای بسیار مهم بدن است، زیرا از طریق آن چیزها گیر می افتند، و امروز در مقاله ما با تعابیر و معانی این خواب آشنا می شویم.

تفسیر دست چپ ابن سیرین

 • توضیح


  رویای دست چپ را در خواب ببینید

  بیانگر شکستی است که بیننده خواب در معرض آن قرار دارد.

 • دیدن دست چپ کوتاه در خواب، دلیل بر کوتاهی عمر است.

 • دیدن دست چپ بریده در خواب، دلیل بر جدایی و جدایی همسران است.

 • سوزاندن دست در خواب بیانگر ضرر بزرگ است.

 • تعبیر دیدن دست چپ نابلسی

 • تعبیر دیدن دست چپ در نظر نابلسی بیانگر این است که اگر قطع شود، دلالت بر مرگ یکی از نزدیکان بیننده خواب دارد که ممکن است خواهر یا برادر باشد.

 • بریدن دست چپ در خواب نیز ممکن است نشان دهنده مشکلاتی باشد که بین خانواده ها رخ می دهد.

 • در مورد بریده شدن دست چپ زن، این نشان دهنده قطع رابطه خویشاوندی بین خویشاوندان است.

 • رویای دست چپ برای یک زن مجرد

 • دیدن دست چپ در خواب یک دختر مجرد، دلیلی بر شکست در زندگی یا وارد شدن به یک رابطه ناموفق است.

 • در مورد اینکه دختر مجردی در خواب دست چپ ناپاک می بیند، این دلیل بر بی تفاوتی این دختر است.

 • دیدن حنا بر دست در خواب

  زن مجرد

  شواهدی بر خوبی و معاش فراوان به دست خواهید آورد.

 • اگر دختری در خواب ببیند که دست چپ خود را گرفته است، نشان دهنده ازدواج است.

 • دیدن دست چپ زن متاهل

 • دیدن دست چپ گواه آرزوهای حرام این زن است.

 • بوسیدن دست در خواب بیانگر تسکین و رهایی از ناراحتی است که این زن در آن است.

 • تعبیر خواب کف دست به تفصیل

 • چشم انداز

  کف دست را ببرید


  با چاقو دلیلی بر توبه خالصانه است.

 • خواب دیدن بریدن کف دست چپ و خونریزی، بیانگر آن است که با مال فراوان برکت دارید.

 • دیدن بریدن کف دست یک فرد خارج نشین دلیل بر بازگشت نزد خانواده است.

 • دیدن نخل سفید در خواب، دلیل بر پول زیاد و سود فراوان است.

 • اگر انسان در خواب دست درازی ببیند، بیانگر اعمال نیکی است که انجام می دهد.

 • تعبیر دیدن دست چپ مرد

 • دیدن دست چپ بزرگ در خواب دلیلی بر دستیابی به اهداف و آرزوهاست.

 • دیدن دستی پر از خون دلیل بر گناهی است که بیننده خواب مرتکب شده است.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا