حج در خواب و تعبیر دیدن اعمال حج در خواب

حج در خواب و تعبیر دیدن اعمال حج در خواب

نماد حج در خواب تعبیر انجام حج واجب در خواب و دیدن شخص دیگری در خواب رفتن به حج و بازگشت از حج در خواب و تعبیر مناسک حج از احرام. به سعی و طواف و معنی دیدن تلبیه در خواب و موارد دیگر رؤیای حج.

((و مردم را حج را بشارت ده، بر مردان به سوی تو می آیند و بر هر شتر لاغری از هر دره عمیقی می آیند)) سوره حج، آیه 27. تعبیر رؤیت حج و مناسک حج در خواب به صورت کامل و دقیقدر تعبیر خواب رفتن به حج و تعبیر دیدن بازگشت از حج در خواب تعبیر دیدن مناسک حج در خواب به صورت کامل و دقیق از احرام تا ایفاده، گذراندن حج یا عدم انجام آن و تعبیر دیدن حج در خواب برای زن.

رفتن به حج در خواب سپهبد خوبی است مگر کسى که در خواب دید که حاجیان را غیبت کرده یا حج را از دست داده است، و تعبیر در اینجا براى ابن سیرین است، هر که حج نکرده باشد و ببیند که در خواب به حج یا عمره مى رود، پس. ان شاء الله حج می کند و هر که در مضطرب بود حج در خواب آسودگی دارد، رفتن به حج در خواب ادای قرض و شفای بیماری و حج در خواب بهبودی حجت است. و امان در سفر و حج تسکینی و راهنمایی عمومی است و در دیدن آن آسانی پس از سختی است و خداوند داناتر است دلالت بر بیماری و به هم ریختن اوضاع و تجارت و امور سخت دارد.

این همان چیزی است که شیخ نابلسی نیز معتقد است. می افزاید حج در خواب دلالت بر اعمال صالح و نیکوکاری دارد، حج در خواب ممکن است دلالت بر ازدواج داشته باشد و حج برای هرکس به اقتضای حال و سرنوشتش خوب است، دیدن حج در خواب قدرت پیروزی او را بر آن دارد. دشمن او و فقیر غنی و توانگر ظرفیت دارد و برای طلبه که به مقصود خود برسد زیارت در خواب توبه گناهکار است زیارت رفتن در خواب به نابلسی نیز تعبیر می شود. به عنوان وسیله نقلیه؛ هر که ببیند بر پشت شتر به حج می رود، نیکی از آن زن است و هر که ببیند با فیل حج همراه با ملک الملوک به حج می رود و به حسب نوع حیوان یا وسیله نقلیه. که خفته می بیند (بخوانید تعبیر دیدن سواره و سواری در خواب) پیاده در خواب به حج می رود پس قسم می خورد و توبه از او لازم است و ممکن است دلالت بر آمدن او داشته باشد. از سفر نیز، اما هر کس در خواب تنها به حج برود و مردم او را وداع کنند، خواب ممکن است نشان دهنده اجل باشد و خدا داناتر است.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن رفتن به حج در خواب می گویدحج در خواب به طور کلی همه در عرصه های مختلف زندگی انسان خوب است و رفتن به حج در خواب عموماً توبه و برکت است. ان شاء الله توبه اش را دارد و زیارت اسیر به یاری خدا رایگان است و مریض به یاری خدا شفا پیدا می کند، رفتن به مکه در خواب کسانی که هنوز حج را به جا نیاورده اند بیانگر تلاش برای کسب روزی است. و هر کس حاجی بود و در خواب دید که به حج می رود، دلالت بر توبه به درگاه خدا و توبه دارد و دیدن شخص دیگری به حج در خواب حضور شادی و برکت دارد.

و هر که ببیند نمی تواند به حج برود به دلایلی دلالت بر کوتاهی در امور دینی یا دنیوی دارد و هر کس در خواب ببیند که از ورود او به مکه مکرمه منع شده است کافر است و همچنین هرکس در خواب از رفتن به حج امتناع کند، دلالت بر کافر بودن او دارد. منافق و ملحد و ديدن راه بازگشت از حج در خواب وصول به مقصود است و ديدن همسفر در خواب اگر شناخته شود اين ملاقات و خاطره است و اگر مجهول باشد پس دوستی او را ملاقات می کند حج توبه می کند و از توبه روی می گرداند و قصد حج در خواب این است که بیننده انشاءالله حج کند و یا اگر نتواند ثواب حج را به او می دهد.

تلبیه در خواب به تعبیر ابن سیرین بیانگر امنیت از خوف و پیروزی است با این تفاوت که تلبیه در خواب خارج از حرم است که بیانگر ترس است غیبت و انجام مناسک حج در خواب در عام دلیل بر حق در دین و حسن حال است چنانکه شیخ نابلسی می فرماید (تعبیر دیدن مساجد را در خواب بخوانید).

و درباره دیدن مناسک حج در خواب تعبیر خواب به حلاوت آن می گوید.احرام در خواب آماده عبادت می شود مانند وضو یا نیت روزه یا مانند آن و شنیدن صدای تلبیه در خواب و شنیدن اذان و هر که ببیند در کنار حاجیان است که در حال تلبیه می خوانند. در خواب، اذان را تکرار می کند، خداوند در خواب، در پاسخ به شبهه، مسؤولیت مورد علاقه مسلمانان را به او می دهد و هر که ببیند در طواف می دود، در کار خیر می شتابد. جمرات در خواب به معنای شکست دادن شیطان در قرآن کریم است (تعبیر دیدن شیطان در خواب را بخوانید).و حلق در خواب از احرام خارج شود دلالت بر تراشیدن گناهان و دوری از فسق و فحشا دارد و با تراشیدن و تراشیدن مو در حالتی غیر از احرام فرق دارد (تعبیر دیدن کوتاه شدن مو در خواب و معنی تراشیدن ریش در خواب را بخوانید). مهم تعبیر دیدن جست و جوی صفا و مروه در خواب، بیانگر کوشش برای برآوردن حاجت مردم است و روز تشریق در خواب، روزهای خوشی و خوشی است که بر آن می گذرد و طواف وداع. در خواب این است که بیننده برای سفر یا ازدواج با خانواده خود خداحافظی می کند.

و هر که ببیند در مناسک حج خطا می کند در برخورد با خانواده و پدر و مادرش خطا می کند و هر که ببیند حجش تمام نمی شود، صلاح و توبه اش تمام نمی شود و خواب افتادن لباس در حج این است که بیننده جلیقه خود را آشکار کند. و نمی تواند قرض خود را بپردازد و به عهد خود وفا نمی کند، و هر کس در خواب ببیند که چیزی منفور به حجاج مبتلا می شود، این برای مسلمانان آفت است، رحمت خدا بر آنان. در خواب دلالت دارد که مادر و پدر او را به سوی نیکی راهنمایی می کنند (تعبیر دیدن پدر در خواب و معنی دیدن مادر در خواب را بخوانید).

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن حج زنی در خواب می گوید

 • دیدن حج در خواب برای زن به طور کلی صلاح و اطاعت و ازدواج با زنان مجرد و توبه است.
 • رفتن به حج در خواب برای زن بیانگر بزرگداشت پدر و مادر و شوهر یا رفتن به حج انشاءالله است.
 • و بازگشت از حج در خواب، بازگشت به خانه خانواده از مسافرت با شوهر، یا بازگشت از تحصیل.
 • مناسک حج در خواب برای زن اگر حفظ کند، صلاح دین و دنیای او محسوب می شود.
 • و هر که ببیند با شوهر یا نامزد یا یکی از اهل بیت خود به حج می رود، در بسیاری از امور از آنان اطاعت می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که حج را تمام نمی کند، از شوهرش اطاعت نمی کند و پدر و مادرش را با اینکه به حقوق آنها آگاه است، تکریم نمی کند.
 • نیت حج در خواب برای زن، نیّت او صلاح و توبه و صلاح است.
 • هر کس در خواب ببیند که در حال فراگیری مناسک حج است، از دین خود آگاه می شود.
 • هر کس در حج ببیند که لباسش از او افتاد، حجاب او را زیر پا گذاشته و اسرار خود را می گوید.
 • و مرگ در زیارت در خواب که زیارت نفاق می کنند.
 • منابع و مراجع

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  5. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا