دیدن دوربین یا دوربین در خواب

دیدن دوربین یا

دوربین در خواب


این یکی از چشم اندازهایی است که بسیاری از مردم بیشتر آن را جستجو می کنند، زیرا یکی از دستگاه هایی است که به طور گسترده در بسیاری از مکان ها استفاده می شود، مانند شرکت ها و کتابخانه هایی که برای عکاسی از کاغذ به آن متکی هستند، همچنین یک دستگاه فتوکپی وجود دارد ابن سیرین و النابلسی با دیدن این خواب تأیید کردند که در برخی از رویاها حکایت از اتفاقات مبارک و در برخی از رؤیاها حاکی از شر است.

تعبیر دیدن دوربین از ابن سیرین

 • تفسیر یک رویا


  دوربین در خواب

  به تفکر بیننده در مورد گذشته اشاره دارد.

 • دیدن دوربین شکسته در خواب دلیلی بر این است که بیننده خواب از بسیاری چیزها در زندگی خود غفلت می کند.

 • در مورد دیدن دوربین گم شده، این نشان می دهد که رویاپرداز روی بسیاری از چیزهای زندگی خود متمرکز است.

 • دیدن خود در حال عکس گرفتن در خواب با استفاده از دوربین، دلیلی بر این است که خواب بیننده فردی است که به سمت هذیان می رود.

 • تعبیر خواب دوربین به روایت النابلسی

 • دیدن عکس یک فرد شناخته شده که با دوربین گرفته می شود، دلیلی بر جست و جوی شریک زندگی است.

 • در مورد عکس گرفتن از درختان و طبیعت با دوربین، این نشان دهنده توهماتی است که این فرد را محاصره کرده است.

 • خرید دوربین در خواب، گواه بدی ها و دسیسه هایی است که برخی افراد قصد انجام آن را دارند.

 • رویای یک زن مجرد دوربین


  1. دیدن دختری در خواب که در آن ظاهر می شود

   دوربین

   پنهان، این نشان دهنده تمرکز بسیاری از افراد در زندگی شخصی او است.

  2. دیدن یک دوربین شکسته گواه این است که این دختر به بعضی چیزها در زندگی اش اهمیت نمی دهد.

  3. دوربین در خواب، گواه چسبیدن به گذشته و ناتوانی این دختر در فراموشی است.

  تعبیر دید دوربین برای زن متاهل

 • دیدن عکاسی با دوربین در خواب دلیل بر شهرت این زن است.

 • اگر کسی را ببیند که با دوربین از او عکس می گیرد و او آن را نمی داند نشان می دهد که یکی از رازهای خود را فاش کرده است.

 • دیدن خود در حال گرفتن سلفی با دوربین، دلیلی بر دروغ گفتن به خودتان و تلاش برای متقاعد شدن به چیزهای نامناسب است.

 • یک زن باردار خواب دیدن دوربین را می بیند

 • دیدن دوربین در خواب یک زن باردار بیانگر زایمان آسان و سلامتی او و جنین است.

 • اگر دوربین شکسته ای را ببیند، این نشان دهنده زایمان سختی است که او از سر می گذراند.

 • تعبیر خواب دوربین برای مرد

  1. اگر دانش آموزی در خواب ببیند که با دوربین عکاسی می کند، بیانگر موفقیت در تحصیل است.

  2. اگر مردی در خواب دوربین ببیند و در سر و صدا زندگی کند، نشان دهنده آرامش و آرامشی است که در دوره آینده خواهد داشت.

  لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا