تعبیر دیدن نیزه در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن نیزه در خواب: نیزه یکی از اسلحه هایی است که در زمان های قدیم استفاده می شد که در میدان جنگ استفاده می شد و دیدن نیزه در خواب تعابیر زیادی دارد که در ادامه به آن می پردازیم. جزئیات در این مقاله

دیدن نیزه در خواب توسط ابن سیرین

 • ابن سیرین رؤیای نیزه ای را که در اختیار سلطانی بود که از آن برای اجرای دستور خود استفاده کرد، تفسیر کرد.

 • دیدن نیزه در خواب بیانگر پسر یا برادر است.

 • و اما دیدن خنجر زدن به نیزه، دلالت بر نقص بیننده خواب دارد.

 • نیزه ممکن است اشاره ای به مشاهده حقیقت یا سفر باشد.

 • اگر زن حامله در خواب نیزه ببیند، علامت آن است که پسری به دنیا خواهد آورد.

 • و هر کس که آن را در

  در حالی که سوار است نیزه ای در دست دارد

  این خواب بیانگر این است که در بین مردم اقتدار و غرور دارد، اما اگر نیزه در حال سوار شدن شکسته شود، نشان دهنده نقص پسر یا برادر است که اگر نیزه در خواب قابل ترمیم باشد نیاز به رفع این عیب دارد. آن را نمی توان تعمیر کرد، پس تعمیر این نقص دشوار است.

 • نیزه شکسته شد و فرماندار از سمت خود برکنار شد.

 • و

  از دست دادن یک دندان

  نیزه در خواب به معنای مرگ برادر یا پسر است و خداوند داناتر است

 • و اما کسی که می بیند نیزه ای در دست دارد و در برابر شاهزاده یا حاکم ایستاده است، این نشان دهنده وجود شهادت واقعی است که باید در حضور شاهزاده گفته شود.

 • تعبیر دیدن نیزه در خواب به روایت النابلسی

 • نابلسی دیدن نیزه در خواب را به دشمنی و نزاع و رقابت تعبیر کرده است.

 • دیدن نیزه در خواب ممکن است دلیلی بر تعرض به ناموس مردم و کسب درآمد از منابع غیرقانونی باشد.

 • دیدن نیزه در خواب به معنای پیروزی بر دشمنان است.

 • پادشاهی که نیزه ای را در دست می بیند، نشان دهنده وسعت پادشاهی اوست.

 • نیزه در خواب نشانگر مردی اصلاح طلب است که تحریف مردم را اصلاح می کند.

 • نیزه ها نشان دهنده انجام ماموریت های بزرگ و به دست آوردن غنایم بسیار است.

 • همچنین با ابن سیرین موافق است که نیزه به شهادت حق و سفر و فرزندان و زنان اشاره دارد.

 • دیدن نیزه در خواب زن حامله

 • زنی که نیزه را در دست می بیند ممکن است پسری را باردار باشد و اگر دندان داشته باشد دلیل بر آن است که در بین مردم جایگاه بالایی دارد.

 • نیزه شکسته شکستگی است که قابل ترمیم نیست، پس این خواب خوب نیست.

 • اگر سلطانی را دیدید که نیزه ای به او می دهد، این نشان دهنده قدرت است.

 • هر کس در خواب ببیند که با نیزه به کسی ضربه می زند، بیانگر این است که در آبروی او فرو رفته و از زبان بیننده به او آسیب می رساند.

 • و پادشاهی که می بیند

  نیزه او دراز است

  دلیل بر ظلم او به بندگانش.

 • دیدن نیزه در خواب توسط ابن شاهین

  1. ابن شاهین رؤیت نیزه با سلاح دیگر را به منزله والای او و به دست آوردن آنچه می خواست تعبیر کرده است.

  2. نیم نیزه در خواب، بیانگر وجود غریبه ای است که از او سود می برد، هر کس ببیند که با نیزه زنی را می زند، بیانگر این است که با او از فساد پاک می شود.

  تعبیر دیدن نیزه برای مرد

 • مردی که در خواب ببیند نیزه ای در دست دارد و با آن در بازارها راه می رود، بیانگر آن است که خداوند پسری به او عطا می کند.

 • اگر نیزه در دست یا پشت در پوشانده شود، مژده است که فرمان دهنده ماده زایید.

 • دیدن نیزه بدون آهن نشان می دهد که نوزاد ماده است و به تعداد نیزه های آن به تعداد دخترانی است که به او برکت داده می شود.

 • از این رو تمام تعابیر ممکن در مورد دیدن نیزه در خواب را برای شما ارائه کرده ایم.

  هر کسی که دیدگاهی دارد و می خواهد آن را توضیح دهد، نظرات شما را در زیر مقاله در وب سایت تجربه من دریافت می کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا