تعبیر دیدن میمون در خواب چیست؟

تعبیر دیدن میمون در خواب بیانگر حالات و اتفاقات زیادی است که بیننده خواب از سر می گذراند، زیرا میمون یکی از حیواناتی است که در جنگل ها یافت می شود و از موز و بادام زمینی تغذیه می کند شبیه به انسان اشکال زیادی از میمون ها وجود دارد و همچنین میمونی در خواب نشان دهنده چیزهایی است که ممکن است در برخی از رویاها خوب باشند.

تعبیر دیدن میمون از ابن سیرین

 • توضیح

  دیدن میمون در خواب


  بیانگر فقر و از بین رفتن نعمت ها از زندگی بیننده خواب است.

 • خواب دیدن میمون نیز بیانگر فردی حیله گر و بازیگوش است.

 • دیدن دعوا با میمون در خواب و شکست دادن آن، دلیل بر آن است که بیننده خواب به بیماری سختی مبتلا می شود و سپس در آینده نزدیک از آن بهبود می یابد.

 • دیدن پیروزی میمون بر بیننده خواب، دلیل بر بیماری شدیدی است که قابل درمان نیست.

 • تعبیر خواب میمون به روایت النابلسی

 • دیدن گروهی از میمون ها در خواب، دلیلی بر این است که فردی نزدیک به زندگی بیننده خواب، حیله گر و دارای عیب های فراوان است.

 • میمونی که در خواب به دنبال خواب بیننده می دود، گواه اتفاقات ناگوار است.

 • میمونی که در خواب به دنبال بیننده می دود بیانگر فقر، نگرانی و اندوه شدید است.

 • دیدن میمون برای یک زن مجرد

 • دیدن میمون در خواب یک دختر مجرد، دلیلی بر وجود یک فرد فریبکار در زندگی اوست.

 • میمون در خواب دختر نشان دهنده نگرانی و ناراحتی است که برای او رخ می دهد.

 • میمون ممکن است نشان دهنده یک ازدواج ناموفق برای این دختر باشد.

 • تعبیر دیدن میمون برای زن شوهردار

 • دیدن میمون در خواب زن متاهل دلیلی بر این است که مردی در زندگی او وجود دارد که آرزوی نابودی او را دارد.

 • میمون در خواب زن متاهل نشان دهنده مردی است که می خواهد به او نزدیک شود و از روش های فریب و دروغ استفاده می کند.

 • تعبیر خواب میمون برای زن باردار

 • دیدن میمون در خواب


  زن

  زن باردار نشان دهنده تولد پسر است.

 • میمون در خواب یک زن باردار نشان می دهد که او فرزندی خواهد داشت که تمام ویژگی های خوب را دارد.

 • دیدن میمون در خواب زن حامله دلیل بر نیکی است، زیرا برای او از رؤیاهای ستودنی است.

 • رویای یک میمون برای یک مرد

 • دیدن گوریل در خواب دلیل بر این است که بیننده خواب فردی ظالم است.

 • مشاهده یک گوریل یا یک میمون بزرگ نشان می دهد که یک زن نسبت به فرزندان خود دل سختی دارد.

 • میمون کوچک در خواب، گواه یک فرد فریبکار و دروغگو است.

 • دیدن گروه بزرگی از میمون‌های کوچک، نشانه‌ای از آسیبی است که متوجه شخص میمون می‌شود.

 • مردی خواب می بیند که با کسی ازدواج می کند


  میمون

  این نشان دهنده گناهانی است که بیننده خواب مرتکب شده است.

 • میمون مرده در خواب بیانگر این است که دشمنان بیننده در زندگی خود احساس گناه و عذاب می کنند.

 • لطفاً خوابی را که می خواهید تعبیر کنید به همراه ذکر وضعیت تأهل در کامنت زیر مطلب درج کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیرش کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا