تعبیر دیدن کشمش در خواب به روایت النابلسی

تعبیر دیدن کشمش به قول النابلسی: کشمش انگور خشک است، به این دلیل که کشمش روزی است که بعد از مدتی به دست می آورید این معیشت را دریافت کنید، اگر کارمند هستید، مدیرتان باید با حقوق بازنشستگی حرکت کند، یا به شعبه دیگری برود تا شما جای او را بگیرید. بقیه معانی خواب کشمش برای دختر مجرد یا متاهل را به شرح زیر برای شما فهرست می کنیم.

تعبیر دیدن کشمش در خواب

 • کشمش به معنای امرار معاش در خواب برای زن و مرد است.

 • در مورد کشمش گفته شد که رزق رهنی است، یعنی روزی که بعد از فوت صاحبش به دست می آورید.

 • کشمش منشا انگور است و مدت زیادی باقی می ماند، بنابراین نشان دهنده پولی است که برای شما پس انداز شده است، اما هنوز آن را نگرفته اید.

 • همه رنگ های کشمش به معنای برکت بزرگ در فرزندان یا والدین شماست و شاید به معنای پول باشد.

 • خرید کشمش از تاجر یا از بازار به معنای امرار معاش است که پس از گذراندن سختی های فراوان به دست خواهید آورد.

 • اگر کشمش را که روی زمین افتاده پیدا کرد و بردارد، یعنی پولی که از جایی که نمی دانید به دست می آورید.

 • تعبیر دیدن کشمش برای مرد مجرد به معنای ازدواج است.

 • برای مسافری که از خانواده‌اش دور است، کشمش به این معناست که به زودی به آغوش خانواده‌اش باز می‌گردد و چیزی را که دوست دارد ملاقات می‌کند.

 • خواب خوردن کشمش

 • خوردن کشمش در خواب برای مرد به معنای تغییر شغل خود به شغل جدید است که در آن به دستاوردهای بیشتری خواهید رسید.

 • خوردن کشمش ممکن است نشان دهنده سلامت جنین زن باردار باشد و بعد از زایمان پول زیادی نصیب او شود.

 • خوردن کشمش برای دختر به معنای دریافت مژده یا رزق تازه است.

 • رویای کشمش برای یک زن مجرد

  تعبیر دیدن کشمش این است که دختر آن را به کسی می دهد که می شناسد یا نسبت به او احساس صمیمیت می کند، یعنی به زودی ازدواج می کند، شاید با این جوان خاص، یا با مرد دیگری، و دوستی و دوستی رابطه محبت آمیز بین آنها ایجاد می شود، در حالی که کشمش به این معنی است که این دختر رابطه دارد. کاری که او را قادر می سازد تا به راحتی موفق شود.

  رویای کشمش برای یک زن متاهل

  اگر زن شوهردار خواب ببیند که کشمش می‌خرد، حاملگی است، و اگر ببیند که کشمش زرد یا سیاه می‌خورد، معنایش پول و شاید رزق دیگری است که ممکن است به صورت برکت یا برکت باشد. قرض یا ترفیع در کار این زن متاهل اگر زن شاغل باشد و اگر باشد برای زن متاهلی که در شرف شروع کار است، کشمش به معنای حلال بودن پولش است و برکت دارد.

  رویای کشمش برای یک زن باردار

 • هدیه کشمش به زن باردار به معنای برآورده شدن آرزوهای خوشایند برای اوست.

 • دادن کشمش به زن باردار به معنای امرار معاش یا تولد جنین سالم و عاری از بیماری است.

 • خرید کشمش یعنی خیری هست که وارد زندگی او می شود و آن را به سمت بهتر شدن می برد.

 • اگر خواب ببیند که از کسی که می شناسد کشمش می گیرد، این خواب نشانه خوبی از بهبود شرایط مالی شماست.

 • توزیع کشمش بین گروهی از مردم به این معنی است که شما زن خوبی هستید که همه او را دوست دارند.

 • وب سایت تجربه من از نظرات استقبال می کند، اگر رویایی دارید، دریغ نکنید که در زیر مقاله رویای خود را بنویسید و به زودی به شما پاسخ داده می شود.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا