تعبیر دیدن دختر در خواب ابن سیرین و النابلسی

از نظر ابن سیرین و النابلسی تعابیر زیادی برای دیدن دختر در خواب وجود دارد که بستگی به وضعیت بیننده در خواب دارد و دیدن او در خواب می تواند نشان دهنده خیر یا شر باشد بینایی نشان دهنده خوبی است

حقیقت این است که عجیب نیست اگر دریابیم که بیشتر تعابیر این بینش حکایت از نیکی دارد، زیرا دختر در جایی که با خانواده و دوستانش است طبیعتاً مایه شادی و لطافت است و در ادامه خواهیم آموخت. در مورد تفاسیر مختلف این دیدگاه از طریق …

سایت تجربه من

.

دختر در خواب

تعابیر این رؤیا در مورد خیر یا شر آن برای صاحبش متفاوت است، اما همانطور که قبلاً اشاره کردیم، رویایی است که حکایت از خیر و معیشت دارد، اما در مورد دیدن دختر در خواب، نظر تعبیر کنندگان خواب متفاوت است بسته به اینکه بیننده خواب زن باردار، متاهل، مجرد یا مطلقه بوده یا اینکه بیننده خواب مرد بوده است.

ابن سیرین بیش از یک تعبیر از دیدن دختر در خواب دیده است که در اینجا مهمترین آنها آمده است:

 • ابن سیرین گوید: دیدن دختر در خواب، نشانه خیر و رزق و برکت است.

 • سیرین همچنین معتقد است که اگر دختر زیبا و خوش تیپ باشد، این نشان دهنده خوبی و پولی است که در انتظار اوست.

 • ابن سیرین معتقد است که کودکان در خواب به طور کلی بیانگر خوشبختی و معاش هستند

  باروری

  و فرزندان خوب

 • اگر کسى ببیند دختر بد قیافه و زشتى لباس ناپاک پوشیده است، نشانه گرفتارى و مشکلاتى است که باعث ناراحتى مى شود.

 • ابن سیرین می گوید اگر در خواب دختر بچه ای را ببیند که گریه می کند، نشانه فوت یکی از نزدیکان و عزیزانش است و همچنین می تواند نشانه ذلت و خواری به دلیل بدهی های انباشته و اخبار ناخوشایند باشد.

 • تفسیر دید دختر از نابلسی

  تفاسیر النابلسی با ابن سیرین متفاوت بود، زیرا او چنین دید:

 • نابلسی می گوید

  تعبیر دختر

  دختر بچه در خواب نشان دهنده شادی و شادی در زندگی بیننده خواب است.

 • اگر خواب بیننده در خواب دختر کوچک ضعیفی ببیند، بیانگر آن است که خواب بیننده در معرض فشارهای زیادی قرار می گیرد که باعث افسردگی او می شود.

 • نابلسی معتقد است که دیدن دختر جوان در خواب عموماً مژده به رسیدن روزی فراوان و برکت برای بیننده است.

 • دیدن دختر بچه در خواب بیانگر رزق و روزی فراوان، پول فراوان و خیر بسیار است.

 • دیدن دختر زشتی که لباس های کثیف به تن دارد، بیانگر آمدن مشکلات و گرفتاری هایی است که بیننده خواب به آن دچار خواهد شد، علاوه بر این بیانگر آن است که اتفاق بدی برای او خواهد افتاد.

 • تعبیر خواب دختر برای زن مجرد

  چندگانه

  تعبیر دیدن دختر در خواب

  برای زنان مجرد، از جمله موارد زیر:

 • اگر زن مجردی در خواب دختری ببیند، بیانگر این است که به زودی نامزد خواهد شد.

 • اگر دختر مجردی در خواب دختر جوان زیبایی را ببیند و در حقیقت نامزد کرده باشد، نشان دهنده تسریع در ازدواج او با کسی که دوستش دارد است.

 • اگر زن مجردی در خواب نوزاد دختری با لباس نجس و ظاهری زشت ببیند، علامت آن است که در روزهای آینده با مشکلات و مشکلاتی مواجه خواهد شد.

 • اگر زن مجردی در خواب یک دختر کوچک زشت ببیند، این نشان دهنده احساس دائمی از دست دادن امید و ناامیدی او است.

 • اگر دختر مجردی در خواب دختر جوانی ببیند، علامت آن است که در روزهای آینده تغییرات جدیدی روی خواهد داد.

 • اگر دختر مجردی در خواب دختر بچه ای را با لباس های پاره ببیند، بیانگر احساس ناامیدی و افسردگی است.

 • اگر دختر مجردی ببیند که می‌شناسد به او دختر جوانی می‌دهد، این رؤیایی است که نشان می‌دهد این شخص می‌خواهد با او ازدواج کند و همچنین ممکن است نشان دهد که از این شخص منفعتی برای او وجود دارد.

 • تعبیر خواب دختر در خواب برای زن باردار

  ناهمسان

  دیدن دختر بچه در خواب

  در مورد دختر مجرد و زن باردار، در زیر مهمترین آنها را به شما نشان می دهیم:

 • اگر زن حامله در خواب دختر بچه ای ببیند، علامت آن است که بچه دار می شود

  نر

  در سلامتی.

 • اگر زن باردار در خواب دختربچه ای بسیار زیبا ببیند، علامت آن است که در تاریخ مقرر به روشی طبیعی و آسان زایمان می کند.

 • برای زن باردار دیدن دختر در خواب می تواند بیانگر این باشد که روند زایمان بدون درد خواهد بود و فرزندی سالم به دنیا خواهد آورد و سلامتی خود و فرزندش خوب خواهد بود.

 • تعبیر خواب دختر برای زن متاهل

  تعبیر دیدن دختر در خواب برای زن شوهردار عموماً خوب است و مهمترین این تعابیر عبارتند از:

 • اگر زنی متاهل در خواب دختری را ببیند که تناسب اندام و تندرست به نظر می رسد، نشانة کار آینده است و فرزندان خوبی به دنیا خواهد آورد.

 • تعبیر خواب دیدن دختر برای زن متاهل می تواند بیانگر این باشد که او خبری خواهد شنید

  دلپذیر

  برای او و خانواده اش.

 • دیدن یک دختر جوان و زیبا در خواب همچنین می تواند نشان دهنده این باشد که یک زن متاهل پول یا ارتقای شغلی آینده دریافت می کند.

 • تعبیر دیدن دختر در خواب برای زن مطلقه

  مفسران متفق القول دیده اند که دیدن دختر در خواب زن مطلقه، رؤیای ستودنی است و از جمله این تعابیر است:

 • به طور کلی دختر در خواب نشان دهنده ورود به دنیای جدیدی است، به خصوص اگر بیننده خواب زن مطلقه ای باشد که در گذشته در معرض نگرانی ها و مشکلاتی بوده است.

 • اگر زنی مطلقه در خواب دختری زیبا ببیند، نشان دهنده برآورده شدن آرزوها و جاه طلبی های او در زندگی، علاوه بر کسب موقعیتی معتبر در شغل است.

 • اگر زنی مطلقه کودکی بد چهره با لباس های کثیف ببیند، نشان از گرفتاری ها و مشکلاتی است که در روزهای آینده با آن روبرو خواهد شد.

 • تعبیر خواب دختر برای مرد

  البته تعبیر خواب برای مردان و زنان نیز وجود دارد که در ادامه مهمترین این تعابیر را به شما نشان خواهیم داد:

 • اگر مردی در خواب دختر جوان و لاغری را ببیند و او با ظاهری نامناسب به او ظاهر شود، بیانگر این است که با او مقابله خواهد کرد.

  برای مشکلات

  و سختی های دوره آتی علاوه بر اینکه تحت فشار روانی قرار می گیرد.

 • اگر مردی در خواب دختری جوان و زیبا ببیند، علامت آن است که خیر و روزی فراوان به او می رسد.

 • اگر مردی در خواب دختری زیبا ببیند، دلیل بر آن است که به زودی روزی فراوان و حلال نصیب او خواهد شد.

 • اگر مرد متأهلی در خواب دختری ببیند، نشان دهنده رزق و روزی است که نصیبش می شود، خواه فرزند خوب باشد، چه پول و چه کسب ترفیع در کارش.

 • اگر مردی تاجر در خواب دختری ببیند، نشانه رکود تجارت او و ضرر و زیان اوست.

 • اگر مردی در خواب دختری زیبا ببیند، نشانه ترفیع او در محل کار است.

 • اگر کشاورز در خواب نوزاد دختری ببیند، بیانگر رکود کشاورزی اوست.

 • بنابراین دیدن دختری با مرد مژده ای برای او محسوب می شود.

 • تعبیر خواب دختر زیبا

  تفاسیر زیادی از این بینش وجود دارد، از جمله:

 • اگر در خواب می بینید

  دخترزیبا

  این نشانه آن است که در روزهای آینده یک رویداد خوشحال کننده رخ خواهد داد.

 • دیدن دختر زیبا در خواب نیز می تواند به این معنا تعبیر شود که …

  آغازها

  اتفاقات خوبی در زندگی عملی یا عاطفی رویاپرداز رخ خواهد داد.

 • تعبیر خواب خنده دخترک زیبا

  اگر کسی دید

  دختربچه خوشگل

  در خواب می خندید، زیرا این نشانه آمدن خیر و نشاط است، علاوه بر این که بیانگر برکت و معیشت فراوان است.

  تعبیر خواب دختر بچه

  اگر در خواب دختر جوانی را ببینید که به نظر شما خوش تیپ است، نشانه آن است که یک سال کامل زندگی خواهید کرد.

  موفقیت

  سعادت و شکوفایی و اگر دانش آموز باشید این نشانه آن است که به موفقیتی که می خواستید می رسید و به بالاترین مدارج علمی می رسید.

  تعبیر دیدن دختر بچه در خواب

  تفاسیر این بینش به طور کلی حکایت از حسن دارد و در اینجا مهمترین آنها را بیان می کنیم:

 • تعبیر دیدن دختر بچه در خواب حکایت از آن دارد

  پوست

  خوب است، زیرا نوزادان معمولاً به دلیل بوی و ظاهر شایان ستایش در خواب دیدنشان مطلوب است.

 • تعبیر دیدن دختر زیبا در خواب برای زن به طور کلی حکایت از ثبات او دارد و زندگی او سرشار از محبت و لذت خواهد بود.

 • تعبیر خواب یک دختر تازه متولد شده

  دختر در خواب

  تعابیر زیادی از خواب یک دختر تازه متولد شده وجود دارد، از جمله موارد زیر:

 • تعبیر خواب دختری که تازه متولد شده است، بیانگر موفقیت در زندگی برای بیننده خواب است.

 • دیدن دختر بچه در خواب برای مرد بیانگر خیر و رزق فراوان و منافعی است که از راه حلال به دست می آورد.

 • اگر دانش آموزی در خواب دختر بچه ای ببیند، نشانه …

  تحقیق و بررسی

  موفقیت، اهداف و تعالی در تحصیل.

 • دیدن دختری که از کسانی که به مشاغلی مانند تجارت و کشاورزی می‌پردازند، به دنیا می‌آیند، نشان‌دهنده کسب درآمد فراوان و اقبال خوبی است که در انتظار اوست.

 • تعبیر دیدن دختر گمشده در خواب

  تفاسیر زیادی از این بینش وجود دارد، از جمله:

 • دیدن فرزند گمشده در خواب بیانگر احساسات والدین است

  بدون توجه

  برای بچه ها چه در تربیت باشد و چه محبتی که باید به آنها داد.

 • دیدن گم شدن دختری در خواب و یافتن او بیانگر مرگ یکی از افراد نزدیک به خواب بیننده است.

 • تعبیر خواب دختری با لباس سفید

  این بینش عموماً حکایت از خیر دارد و برخی از این تعابیر عبارتند از:

 • دیدن دختری در خواب با لباس سفید، نشانه …

  بدست آوردن

  پول، به خصوص اگر این لباس از پشم باشد.

 • اگر کسی در خواب دختری را در لباس سفید از کتان ببیند، این دلیل بر کسب درآمد است، اما نه مقدار زیادی.

 • تعبیر دیدن گریه دختر بچه

  تعابیر این رویا بسته به شرایطی که بیننده خواب تجربه می کند متفاوت است.

 • دیدن گریه دختر جوان در خواب می تواند نشان دهنده از بین رفتن نگرانی ها، غلبه بر موانع و اختلافات، پرداخت بدهی ها و رفع نیاز باشد.

 • اگر در خواب دختر جوانی را ببینید که با صدای بلند فریاد می زند، علامت آن است که مصیبت بزرگی برای بیننده رخ می دهد و ممکن است…

  ضرر – زیان

  کسی که برایش عزیز است.

 • گریه دختر جوان در خواب بیننده نشان دهنده عمر کوتاه، شکست در زندگی او یا ضرر مالی است که متحمل خواهد شد.

 • اگر ببیند که دختر جوانی را که گریان می کند آرام می کند، بیانگر این است که از گناه و معصیت خلاص می شود و به درگاه خداوند متعال توبه می کند و به او نزدیک می شود.

 • دیدن اشک دختر جوان در خواب، بیانگر پایان سختی ها و پایان اختلافات خانوادگی، علاوه بر تجارت سودآور برای بیننده خواب است.

 • تعبیر خواب بوسیدن دختر جوان

  تفاسیر زیادی از این بینش وجود دارد، از جمله:

 • رویای بوسیدن دختر جوان در خواب بیانگر خیر و رزق فراوان و برکت در پول و فرزند و افزایش نعمت است.

 • اگر در خواب ببیند که دختر کوچکی را نوازش می کند و او را می بوسد، دلیل بر برآورده شدن آرزوها و آرزوها و رسیدن به موفقیت و اهداف است.

 • تعبیر: بوسیدن دخترک زشت در خواب، نشانه بسیاری از چیزهاست

  نگرانی ها

  غم، بدشانسی، ناامیدی و ناامیدی.

 • دیدن نوزاد دختر و بوسیدن او در خواب بیانگر رهایی از پریشانی، بهبودی سریع از بیماری ها، ثروت پس از فقر و طول عمر است.

 • اگر در خواب ببینید که دختر کوچک زیبایی شما را می بوسد، دلیل بر خوبی است و این که زندگی شما به سمت بهتر شدن تغییر می کند و احساس رضایت و خوشحالی خواهید کرد.

 • تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر در خواب برای زن مطلقه

  اکثر تعابیر این خواب بر این امر اتفاق نظر دارند که بیانگر خیر و صلاح برای زن مطلقه است و مهمترین این تعابیر عبارتند از:

 • به دنیا آوردن دختر در خواب زن مطلقه بیانگر این است که زندگی او با مسائل مهمی مانند کار شلوغ می شود و در زندگی حرفه ای به موفقیت های بزرگی دست می یابد و از این کار پول زیادی به دست می آورد.

 • زیبایی دختری که به دنیا می آورید نشان دهنده میزان خوشبختی شماست. این نشان دهنده مشکلات و مشکلاتی است که با آن روبرو خواهید شد.

 • برخی از تعبیر کنندگان خواب می گویند که به دنیا آوردن یک دختر زشت در خواب زن مطلقه، نشان دهنده این است که او با فردی که به او وعده ازدواج می دهد و سپس این عهد را زیر پا می گذارد، با عفت و پاکدامنی از خود محافظت می کند احتیاط کنید و با کسی جز به صورت رسمی معاشرت نکنید.

 • اگر زنی مطلقه در خواب دختر بچه ای ببیند، بیانگر این است که فرصت هایی را از دست می دهد که به دلیل باهوش و زیرک نبودن از فرصت ها به خوبی استفاده کند.

 • او می گوید

  روانشناسان

  تولد دختری در خواب زن مطلقه نشان دهنده پوچی روح او و نیازهای مبرم او به رابطه جنسی است، بنابراین ضمیر ناخودآگاه او باعث می شود با دیدن خودش در خواب، جایگزینی برای زندگی با همسر سابقش ببیند.

 • اگر زن مطلقه در خواب ببیند که در حال زایمان است، این دلیل بر اشتیاق او به شوهر و دلبستگی او به او و تمایل او به بازگشت دوباره به او است، بنابراین در خواب بین او پیوند می بیند او از طریق به دنیا آوردن دختری در خواب.

 • تعبیر خواب کسی که برای یک زن مجرد دختری به من می دهد

  تعابیر زیادی از خواب در مورد اینکه کسی به من دختر کوچکی می دهد وجود دارد، اما در مجموع این خواب ستودنی است، از جمله:

 • اگر دختر مجردی ببیند که کسی که می‌شناسد به او دختر جوانی می‌دهد، این رویایی است که نشان می‌دهد این شخص می‌خواهد با او ازدواج کند.

 • همچنین می تواند نشان دهد که از این شخص منفعتی برای او وجود دارد.

 • تعبیر این خواب برای دختر مجرد حاکی از خوش شانسی او و شنیدن خبرهای خوب به زودی است.

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که شخصی به او دختری می دهد، دلیل بر وقوع …

  یک شگفتی

  خوشحال می شود، مانند موفقیت و تعالی در تحصیل، یا می تواند یک شغل عالی پیدا کند و شخصی از خانواده اش به او پیشنهاد ازدواج بدهد.

 • تعبیر: شخصی برای زن شوهردار دختری به من می دهد

  تصور اینکه کسی به یک زن متاهل دختر کوچک می دهد، دید مثبتی است و یکی از مهم ترین تفاسیر آن این است:

 • این بینش نشان دهنده ثبات زندگی زناشویی یک زن متاهل است.

 • دیدن دختری که دختری به زن شوهردار می دهد نیز بیانگر سود مادی او در روزهای آینده است.

 • اگر زن متاهل باشد

  زایمان نکن

  در خواب دید که کسی را می‌شناسد که به او دختری می‌دهد، مانند شوهر یا پدرش، این نشان می‌دهد که او به زودی حامله می‌شود و ان‌شاءالله به او فرزندانی نیکو خواهد داد.

 • اما اگر زنی ببیند که فرزند کوچکی را به شوهرش می‌دهد که او را به دوش می‌کشد، نشان‌دهنده عشق زیاد او به او است و همیشه در شروع کارهای جدید او را یاری و حمایت می‌کند که باعث می‌شود زندگی زناشویی آنها شکل بگیرد. پایدار و آرام

 • تعبیر دیدن اینکه کسی به من دختری را به مردی می دهد

  این بینش تفسیرهای زیادی ندارد، از جمله موارد زیر:

 • اگر مردی در خواب ببیند که شخصی به او دختری می دهد، بیانگر خوشبختی است و اوضاع بعداً تغییر می کند، علاوه بر خیر و برکتی که زندگی او را پر می کند.

 • اگر مردی پدرش را ببیند

  مرده

  خوابی که دختر کوچکی به او می دهد، دلیل بر وسعت روزی اوست و خبر خوشی که به زودی خواهد شنید.

 • بدین ترتیب مهم ترین تعابیر دختر در خواب را برای شما بیان کرده ایم و نظر تعبیر کنندگان خواب از نظر ابن سیرین و النابلسی را نیز برای زنان مجرد توضیح داده ایم زنان، زنان باردار و مردان، علاوه بر موارد دیگر دیدن دختر در خواب.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا