تعبیر دیدن ایستادن بر آستان در خواب

تعبیر دیدن ایستادن بر آستان در خواب

این یکی از رؤیاهایی است که در مجموع بیانگر این است که بیننده خواب در سردرگمی شدید بین دو موضوع واقعی زندگی و ناتوانی او در تصمیم گیری صحیح که می تواند مسیر زندگی او را تغییر دهد و درک معانی آن است. رویا و تعابیر آن

تعبیر دیدن آستان در خواب برای زن مجرد

 • توضیح می دهد

  ایستادن روی آستان در خواب

  این آغاز مرحله جدیدی از زندگی او مانند نامزدی و ازدواج است.

 • شوالیه رویاهای مورد نظر به مرحله تحصیلی جدیدی نزدیک می شود یا به آن می رود

 • اگر ببیند که آستانه در پاک است و شکسته نشده است، مژده است برای ازدواج با نیکوکار که دارای صفات ستوده و اخلاق نیکو باشد.

 • و اگر روشن باشد

  معکوس آستانه کثیف

  یا آن که عیب دارد، مثلاً شکسته، هشداری است به شوهر بد اخلاق و ازدواج ناخوشایند.

 • و

  او در خواب روی آستان خانه نشسته بود

  این از احساس او ناشی می شود که به دلیل رفتاری که از نظر آنها خوب نیست، از اطرافیانش فردی ناخواسته است.

 • و اما خوابیدن او بر آستان، نشان از تأخیر در ازدواج اوست و ممکن است مجازاتی باشد که از سوی خانواده به خاطر برخی از اعمال نادرستش بر او تحمیل شود.

 • تعبیر دیدن ایستاده و نشستن بر آستان در خواب برای زن مطلقه

 • چشم انداز

  مطلق

  آستانه در در خواب از رؤیاهایی است که به اکثر تعبیراتش برایش خوب نیست اگر ببیند آستانه از جای خود برداشته شده، دلیل بر کثرت اشکال و چیزهایی است که بین او و شوهرش اتفاق افتاد که منجر به طلاق او شد.

 • در مورد دیدنش

  در آستانه در بایستید

  در خواب، او تغییر کرده بود و شوهرش پس از طلاق، با شخص دیگری ازدواج کرده بود.

 • تعبیر دیدن مدخل خانه در خواب

 • ابن سیرین و دانشمندان دیگر توضیح می‌دهند که آستانه در برای زن نمادی از دید ستودنی است.

 • می تواند دلیلی بر ازدواج با دیگری یا طلاق دادن او باشد و این را از قول مولایمان ابراهیم علیه السلام به همسر فرزندش، مولایمان اسماعیل علیه السلام، گواهی می دهد:

  به او بگو در خانه اش را عوض کند)

  یعنی او را طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند.

 • آستان در خواب بیانگر این است که بیننده یک شغل جدید یا موقعیت معتبری دریافت خواهد کرد.

 • نبلسی نیز تعبیر کرده است که تغییر آستان برای مجرد یا زن دوم برای متاهل دلیل بر ازدواج است.

 • وی همچنین گفت: هر تغییری در آستان خانه نشان از ازدواج جدید دارد.

 • تعبیر خواب دیدن کسی در خواب

 • مفسران آن را به عنوان حکایت از اختلافات تکراری که بین بیننده خواب رخ می دهد تعبیر می کنند.

 • و در میان اهل بیتش، خواب او ممکن است مجازاتی باشد که برای انجام کاری که از آن ناراضی بوده اند، سزاوار او بوده است.

 • همچنین ممکن است بیننده خواب در کار خود با مشکلاتی مواجه شده باشد که بررسی را ایجاب کرده باشد و منتظر نتیجه تحقیق است.

 • و خواب بیننده به خواب می رود

  پله درب

  این پیامی است که باید مواظب باشد و مراقب برخی از افرادی باشد که در خانه او را ملاقات می کنند، اعم از بستگانش یا بستگان همسرش.

 • یا بخواب

  آستانه دری غیر از خودش

  نیاز شدید او به صاحب این خانه است که در موردی به او کمک کند.

 • خوابیدن روی آستانه در خواب، گواه تنهایی است که بیننده خواب با وجود شرایط متفاوت خود احساس می کند و میزان بیگانگی در روابط اجتماعی او رخ می دهد.

 • تعبیر دیدن آستان پاک شده با آب در خواب

 • و بینایی

  متاهل

  خبر رسیدن به خیر و مال و روزی فراوان و رسیدن مال پس از فقر است.

 • نشان دهنده تجدید روابط زناشویی بین همسران و آغاز مرحله ای جدید و بدون دردسر است.

 • ثبات و آرامش حاکم است و خبر از وقوع حاملگی برای حاملگی می دهد که او آرزویش را داشت.

 • همچنین

  آستانه را با آب تمیز کنید

  حکایت از پذیرایی از مهمان یا مسافری از خانواده دارد که مدت زیادی غیبت کرده است.

 • تعبیر دیدن نشستن بر آستان در خواب

 • از اختلافات زناشویی می گوید که بین همسران رخ می دهد و بیننده خواب در سردرگمی شدیدی قرار می گیرد که او را قادر به تصمیم گیری درست نمی کند.

 • و بشین

  بر

  آستانه

  خانه

  بیننده خواب به بیرون از خانه نگاه می کند و از احتمال طلاق بین او و همسرش مطلع می شود.

 • یا بیننده خواب بر آستانه دری غیر از خود نشسته و صاحب این خانه را می شناسد.

 • نشانه ای از نیاز شدید او به صاحب این خانه برای کسب منفعت یا کمک.

 • و اما نشستن او در مقابل خانه کسی که او را نمی شناسد، میل او به نزدیک شدن و خواستگاری با صاحبان نفوذ و قدرت است.

 • همچنین می توان گفت به دلیل توقف کار که مایه امرار معاش محسوب می شد، از نظر روحی در وضعیت بدی قرار داشت.

 • و حال او تغییر می کند، ولی اگر از نشستن برخیزد، مژده تسکینی پس از ناراحتی است.

 • لطفا تعبیر رویای ایستادن بر آستان در خواب را که مایل به تعبیر آن هستید اضافه کنید و در پایین مطلب وضعیت تاهل را ذکر کنید تا به آن پاسخ داده و تعبیر کنیم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا