تعبیر دیدن رسول خدا در خواب و فضیلت دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله

تعبیر دیدن رسول خدا در خواب و فضیلت دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله

فضیلت دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خواب و مژده دیدن رسول در خواب تعبیر دیدن تفصیل رسول در خواب و معنی دیدن رسول در خواب. شکل نور، و بینش پیامبر به شکلی دیگر

تعبیر دیدن رسول خدا در خواب و فضیلت دیدن پیامبر در خواب

رؤیای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب ناگزیر است زیرا فرموده آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم: هر که مرا در خواب ببیند مرا به راستی دیده است. و شیطان تصویر من را تصور نکند.» پس دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خواب در همه حال رؤیت واقعی است و این همان است که بزرگان تعبیر خواب بر اساس آن بزرگوار فرموده اند. احادیثی که این معنا را تأیید می کند، تعبیر کنندگان خواب در تعبیر رؤیت رسول اکرم در خواب کوشیده اند و در تعبیر این رؤیت اختلاف کرده اند، در خواب به شکل او یا دیدن رسول در خواب به صورت نور، یا دیدن پیامبر به شکلی دیگر در خواب، از خداوند طلب آمرزش و توفیق می کند.

 • اولین فضیلت دیدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب این است که به نظر اکثر مفسران، رؤیت واقعی است، مگر کسانی که گفته اند ممکن است بیننده گیج شود. خواب ببینی و گمان کن که پیامبر را دید در حالی که او چنین نبود.گفته شده است که ابن سیرین از بیننده درباره وصف کسی که او را در خواب دیده می‌پرسد، یا می‌گوید: او رسول است. درود خدا بر او، یا به او می گوید تو او را ندیدی.
 • و فرمود: «هر که مرا ببیند حق را دیده است.» این مؤید آن است که رؤیت پیامبر در خواب، رؤیت حقیقی است و شیطان حرام است. از تقلید از تصویر پیامبر به بیننده و در مورد تفسیر آن به نحوی است که خفته رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را می بیند و این به تفصیل توضیح داده شده است.در بندهای بعدی خداوند مایل.
 • همچنین دیدن رسول اکرم در خواب ترجیح داده می شود، چنانکه آن حضرت فرمود: «هر که مرا ببیند داخل آتش نمی شود» و از بشارت است. از دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله.
 • دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله در خواب تنها به بیننده مربوط نیست، بلکه به همه مسلمانان مربوط می شود. دیدن پیامبر در خواب فقط مخصوص بیننده نیست، بلکه برای تمام امت اسلامی است.
 • دیدن مولایمان محمد در خواب، به خواست خدا همیشه نیکو است و برخی از مفسران گفته اند که دیدن او در شکل او قویتر از دیدن او به شکل دیگر است. ، در حالی که دیگران می گفتند که رؤیت نور حضرت محمد در خواب به هر حال خوب است.
 • بعضی از مفسران در ادامه می گوینددیدن پیامبر صلی الله علیه وسلم در خواب مانند نگاه به آینه است; اگر او را در حال خوب ببیند، حاکی از حسن حال بیننده است و اگر در غیر این صورت ببیند، نشان دهنده حال بد بیننده است. /li>

قبل از پرداختن به جزئيات ديدن پيامبر در خواب و حالات رؤيت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، به معنى كلى و رئوس كلي آن مى پردازيم. دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله در خواب که چنین است:

 • دیدن رسولان و انبیا در خواب عموماً بیانگر غرور و عزت و نیکی است و بیانگر پیروزی و پیروزی است و دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب بیانگر پیروزی در آخرت و پیروزی است. نتیجه گیری خوبی است و خدا بهتر می داند.
 • ابن سیرین به نقل از ابن شاهین می گوید: دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله در خواب، بیانگر دین و ایمان و ادای امانت است.
 • دیدن رسول در خواب بیانگر شادی و بشارت استاگر شخصی در خواب پیامبر را خوشحال می دید، بیننده به عزت و جلال می رسید. این نشان دهنده پریشانی و پریشانی و به دنبال آن شادی است ان شاء الله.
 • دیدن رسول در خواب دلالت بر تسکینی برای مضطر و مضطر و افزایش برای مرفهان و ثروتمندان است، هر که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دید و ثروتمند شد. ، خداوند مال او را برکت دهد و آن را زیاد کند و اگر فقیر باشد روزی او را می دهد و اگر بیننده مریض باشد خداوند او را شفا می دهد< /li>
 • و هر که در بیداری مغلوب شد و پیامبر را در خواب دید، احتمالش بیشتر شد زیرا دیدن او در خواب به معنای پیروزی است و همان. درست است که بینش پیامبر نسبت به مظلوم به معنای پیروزی و آسودگی است.
 • و اما کسي که يکي از پيامبران را در خواب بيند و در آن نقصي باشد; این نشان دهنده نقص در دین بیننده خواب است و این خواب هشداری است برای ترس از خدا.
 • همانطور که هر کس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب به صورت نامطلوب ببیند، بیننده به آن نزدیک است و خواب بیانگر نقص در دین بیننده و فساد در آن است. حال او و خدا داناتر است.
 • آخرین آنچه ذکر خواهیم کرد، معانی دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خواب به طور کلی است; دیدن پیامبر در خواب ممکن است بیانگر برتری بیننده و برجستگی او در پیشه، پیشه یا دانش باشد و به مقداری که هیچ یک از اهل بیتش پیش از او نیامده اند، باشد. مورد حسادت و نفرت باشید.

ديدن رسول در خواب به شكل ديگر از اموري است كه اهل تفسير و تعبير ديده در آن اختلاف داشتند و نيازي به تعبير ندارد و اصلاً دلالت بر خير دارد و امادیدن رسول به صورت دیگر. در خواب تعبیر داردبه احوال بیننده و آنچه در خواب می بیند معنی و اینکه درستخواه خفته او را به شکل خود ببیند یا به شکل دیگر. و خداوند داناتر است و هر کس در خواب رسول را به گونه ای دیگر ببیند، بنابر آنچه ابن شاهین نقل می کند، دلالت بر فتنه دارد، می گوید: دیدن پیامبر به شکل دیگر در خواب اگر طول آن زیاد شود یا زیاد شود. وسعت؛ شاهد آن نزاعى است كه ميان مردم پيش مى آيد، و خدا داناتر است، هر چه را كه خفته در خواب مى بيند كه مناسب نيست يا با رؤيت رسول جورى نيست، پس تعبير آن خلاف است و بعضى به سوى آن رفتند. بگو ديدن پيامبر به صورت او در خواب تعبير به حال خوب بيننده است و ديدن رسول به صورت ديگر در خواب حال بد بيننده را توضيح دهيد.

دیدن رسولان و انبیا در خواب به صورت نیکو عموماً برای بیننده و گروه حاکی از نیکی و نیکی در دین و دنیا است و اما دیدن رسول در خواب به صورت شیخ پیر; دلالت بر آن دارد که ان شاء الله اهل آن محل استراحت خواهند کرد.بعضی از علما در ادامه گفته انددیدن رسول خدا در خواب نیاز به تعبیر ندارد، خواه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خواب جوان باشد یا پیر. قوی>، و گفته شده است که دیدن رسول در خواب در حالی که جوان است، بیانگر صلح است و دیدن پیامبر در حال پیری در خواب، بیانگر پایان جنگ است.

مفسران بزرگ به رؤیای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شکل کودکی در خواب اشاره نکردند، بلکه به رؤیای کلی حضرت اشاره کردند. پیامبر در خواب این است که دلالت بر رحمت و انذار و دعوت به توبه دارد، زیرا فرمود: «وَ لَا أَرْسَلْنَکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ» و فرموده خدای تعالی: همانا ما داریم. تو را به عنوان شاهد و مژده دهنده و هشدار دهنده فرستاد.

سبحان الله; معمول است که انسان رسول اکرم صلی الله علیه و آله را در خواب به صورت نور ببیند و ذکر کردیم که دیدن پیامبر در خواب به شکل او یا به شکل دیگر در هر حال برای بیننده و برای بیننده مفید است. مسلمانان عادی، و این خیر، بشارت یا انذار و انذار است.دیدن نور رسول در خواب، بیانگر هدایت و توبه استو بیانگر این است که بیننده سنت پیامبر را می فهمد که او را روشن می کند. راه را برای او و اینکه آن را دنبال کند، دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت نور برای بیننده و مسلمانان آن مکان خوب است.

و لازم به ذکر است که ابن سیرین تفسیر رؤیت پیامبر را به صورت نور ذکر نکرده و مفسران بزرگ از شیخ نابلسی تا ابن شاهین، القدری، ابن غنام و دیگران را نیز ذکر نکرده اند. تغییر ظاهر او بیانگر انذار یا بشارت است و در هر خیر یا فرصتی برای خیر، برای بیننده و برای مسلمانان.

در مورد تعبیر زیارت رسول اکرم (ص) در خواب، ابن شاهین می گوید زیارت پیامبران در خواب سه تعبیر دارد:

 1. زیارت رسول در خواب ممکن است بیانگر این باشد که حضرت در بیداری در حج یا عمره به عیادت او می‌آیند و خدا بهتر می‌داند یا ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خیر و برکت خواهد داشت.
 2. و اگر زیارت رسول در خواب دلالت بر این و آن نداشته باشد،ممکن است بیانگر آن باشد که بیننده از اهل آخرت و از رستگاران خواهد بود پس دیدن زیارت پیامبر در خواب بشارت بهشت ​​است و خداوند داناتر است.
 • به طور کلی هر که گفت: در خواب دیدم که از رسول می گیرم یا دیدم رسول به من می دهد، این نشان می دهد که بیننده از علم پیامبری که داده است، می گیرد. او را، و آنچه می گیرد، شادی آور است، و خداوند داناتر است.
 • دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب، به بیننده چیزی دادن یا پوشیدن چیزی بر او، بیانگر شفاعت در روز است. بعثت و گرفتن از پیامبر در خواب بیانگر آن است که برکت حاصل می شود، رویت پوشیدن لباس پیامبر در خواب نیز بیانگر نیکی دین بیننده است.
 • و هر که در خواب از پیامبر غلات یا حبوبات گرفت، بیانگر این است که بیننده از ناراحتی و نگرانی نجات می یابد.
 • اما کسی که گفت پیامبر را در خواب دیدم که به من عسل می‌داد. این نشان می دهد که بیننده به اندازه ای که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گیرد، قرآن را حفظ می کند و علم کسب می کند و همچنین از کسی که رسول در خواب به او خرما یا خرمای تازه داده است. خدا بهتر می داند.
 • و هر که گفت «پیامبر را دیدم که در خواب به من غذا می داد» یا هر که پیامبر را دید که به او نوشیدنی می داد. این حاکی از خیر و فایده ای است که بیننده به نسبت آنچه از پیامبر می گیرد به دست می آورد، مگر اینکه آنچه را که خفته از رسول خدا صلی الله علیه و آله می گیرد، فقیرانه باشد، پس حاکی از رهایی از امر بزرگی پس از رنج است. .
 • کسی که رسول در خواب انگشتر، شمشیر یا ردای خود را به او داد; او بر حسب حالش به مقامی بالاتر از آنچه در آن است رسید، اگر ضعیف بود خداوند او را تقویت می کرد و اگر قوی بود او را قویتر می کرد.
 • و هر کس هدیه پیامبر را رد کند یا آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خواب به او داده است برگرداند; بیننده مشمول بدعت هاست.

امّا در خواب دادن و هديه دادن به پيامبر صلى الله عليه و آله، مطلب ديگرى است، چنان كه ابن شاهين مى گويد: هر كه در خواب به رسول خدا دنيويى بدهد، دلالت بر آن دارد كه. بیننده سنت خود را کوتاه کرده و از آن غفلت کرده است و این خوب نیست.

و سخنان پیامبر صلی الله علیه وسلم در خواب تنها به دو صورت است، بشارت به بیننده یا انذار برای او، چنانکه ابن شاهین در تعبیر می گوید. سخنان پیامبر و گفتگو با رسول در خواب:

 • هر کس در خواب ببیند که رسول خدا به او امر به نافرمانی می کند، یا هر کس در خواب ببیند که پیامبر او را به کاری خلاف شرع دستور می دهد، این هشداری است برای بیننده و او را تهدید می کند و در خواب فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در صورت خلاف شرع نمی گیرد، مگر برای انذار و سرزنش و به خدا سوگند می دانم. /li>
 • و اما کسى که در خواب دید که با رسول خدا(ص) مجادله مى کند و با او بحث مى کند. بیننده اهل بدعت است، همینطور هر که ببیند در خواب صدایش را بر پیامبر صلی الله علیه و آله بلند می کند; بینا اهل بدعت در دین و سنت است تا از خدا بترسد.
 • و هر کس در خواب ببیند که پیامبر به او نزدیک می شود، برای بیننده نیکو است، و اما کسی که در خواب دید که پیامبر از او روی می گرداند. بازگشت به سوی پروردگارش و توبه از آنچه در اوست.
 • هر چیزی که خفته از گفتار پیامبر با او در خواب ببیند، گذر از حال او به وضعیت بهتر است، ان شاء الله، زیرا هر که اختیار داشته باشد و پیامبر را در خواب ببیند که برای او دعا می کند. ; اقتدارش زیاد می شود و هر که عابد باشد ایمانش زیاد می شود و هر که در خواب ببیند پشت سر پیامبر نماز می خواند اگر مضطرب شود خداوند غم او را برطرف می کند و اگر نافرمانی کند توبه می کند و اگر وضع مالی خوبی داشته باشد، خداوند او را زیاد می کند.

دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خواب که در مکانی نشسته است. بلکه حکایت از وقوع عبرت در این مکان دارد و رؤیت او در خرابه ای نشان می دهد که این مکان به برکت آن حضرت صلی الله علیه و آله و مصافحه با رسول ساخته شده است. خواب و درود بر پیامبر در خواب، بیانگر این است که بیننده از سنت پیروی می کند، با پیامبر در خوابکه امری است بر بیننده که زکات مال خود را بپردازد، و اما آن که بیند. پیامبر در خواب تنها غذا می‌خورد، زکات را دریغ می‌کند و صدقه نمی‌دهد و این خواب دستور صدقه دادن و پاسخ دادن به سؤال کننده است.

در مورد تعبیر دیدن خندان رسول در خواب، بیانگر پایبندی خواب بیننده به این است. سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از بشارت های رؤیت رسول در خواب است، همچنان که تبسم رسول در خواب بر نیکی دین بیننده و دنیای او دلالت دارد. به خواست خدا بشارت و شفاعت است.

هر کس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در حال مرگ در خواب ببیند، ممکن است دلالت بر وفات بزرگواری از نسل پیامبر باشد. یک رویا؛ این ممکن است دلالت بر مصیبت بزرگی باشد که در آن مکان روی می دهد و هر که در تشییع جنازه به سوی قبر برود نشانگر گرایش بیننده به بدعت باشد و خداوند داناتر است و این همان چیزی است که شیخ نابلسی منتقل می کند.مکان، خدا می داند. بهترین.

و اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب زن شوهردار را می بیند. این، علاوه بر آنچه ذکر کردیم، ممکن است نشان دهنده این باشد:

 • دیدن رسول در خواب برای زن شوهردار نیز ممکن است نشان دهنده درستکاری فرزندان و فرزندان او باشد.
 • و هر که پیامبر را در خواب دید و حالش خوب بود; پولش را در راه رضای خدا خرج کرد.
 • دیدن زنی در خواب توسط استادمان محمد صلی الله علیه و آله نشان دهنده صداقت و پاکدامنی اوست و از خود محافظت می کند.
 • و هر کس رسول اکرم را در خواب ببیند به نیکی و نیکی شهرت پیدا می کند.
 • همچنین دیدن پیامبر در خواب برای زنی بیانگر آن است که در بین اهل بیت و مردم و در بین مسلمانان به مرتبه بالایی رسیده است و خداوند متعال در هر موقعیتی داناتر است.
 • و چه کسی ستم شد و پیامبر را در خواب دید؟ رؤیت او علیه السلام دلالت بر صبر و حکایت از آسودگی و پیروزی دارد انشاءالله
 • .

تعبیر دیدن رسول ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب برای زن حامله، دلالت بر این دارد که نوزادش انشاءالله پسر خواهد بود و همچنین هر که رسول اکرم را در خواب ببیند و همسرش حامله باشد خداوند فرزند ذکور به او عطا کند و خداوند به آنچه در رحمهاست داناست و دیدن رسول خدا در خواب برای زن حامله است ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که نوزاد او در میان او عزیز و گرامی خواهد بود. مردم، و او پرهیزگار و عبادت کننده و پیرو سنت خواهد بود و خداوند داناتر است.

تعبیر دیدن مولایمان محمد در خواب برای زن مجرد این است که حاکی از حسن نیت و پاکدامنی و پایبندی او به دین است تا زمانی که حالش خوب و خوش باشد. دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب برای زن مجرد، بیانگر این باشد که با مردی متدین و متدین ازدواج می کنددیدن رسول خدا در خواب زن مجرد، بیانگر شهرت او به نیکی و نیکیو اینکه او از بهترین زنان است و رؤیت آن حضرت علیه السلام حکایت از نیکی زن و نیکوکاری او دارد.

قبر پیامبر در خواب برای بیننده دلالت بر خیر و آسایش دارد، هر کدام به حسب حال خود، پس هر که در تنگی یا مضطر بود، خداوند او را تسکین می دهد و هر که در فراوانی و آسایش بود. رزق و روزی خدا و اما نبش قبر پیامبر در خواب دلالت بر پیروی از سنت و تقرب او دارد، مگر اینکه بیننده به استخوان ها برسد یا چیزی از آنها را خدای ناکرده آسیب نرساند، این نشان می دهد که بیننده بدعتی را دنبال می کند و ما متوقف شدیم. این نکته در مقاله ما در مورد تعبیر دیدن قبر و قبر در خواب است.

اما تعبیر دیدن نام محمد در خواب یا شنیدن و خواندن نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم; این نشان می دهد که به دو دلیل همیشه خیر اتفاق خواهد افتاد:

 • اول این است که نام انبیا در خواب همه حکایت از خیر دارد، چه شنیدن نام پیامبر در خواب، چه ذکر نام رسول، و چه خواندن و نوشتن او. نام.
 • دوم این است که اسامی در خواب بر حسب معنایشان تعبیر می شود، پس هر که نام محمد را بخواند، بنویسد، بشنود یا ذکر کند، هر چند به مولای ما محمد نباشد. ، درود بر او؛ دلالت بر نیکی دارد، به جهت معنی اسم از حمد و نیز اسماء و القاب پیامبر در خواب از احمد و مصطفی و دیگران و خداوند متعال و دانا است. /li>

دیدن نام پیامبر در خواب ممکن است بر حسب حال بیننده تعبیر شود، اگر در آستانه امری بوده که در آن خیر بوده است. و اگر می ترسید به امنیت می رسید و تعبیر نام محمد در خواب برای دارنده نشان می دهد که امان نوزاد و او مرد است و خدا داناتر است و تعبیر ذکر و شنیدن نام پیامبر در خواب برای یک زن مجرد ممکن است نشان دهنده ازدواج با مرد مذهبی باشد یا دلیلی بر حفظ نفس و پاکدامنی و حسن شهرت او در بین مردم باشد.

 • دیدن ریش پیامبر در خواب، اگر سیاه بود و سفید نبود، بیانگر این است که بیننده خواب، انشاءالله خیر فراوانی به دست خواهد آورد.
 • اما دیدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله که در خواب ریش خود را شانه می کند. نشان می دهد که بیننده همه نگرانی های خود را از بین می برد.
 • و هر که در خواب گردن رسول اکرم را کلفت ببیند، بیانگر آن است که سلطان امانت را حفظ می کند.
 • و اما آن که سینه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب گشاد دید; این دلالت بر سخاوت سلطان دارد و هر که در خواب رسول را با شکم خالی ببیند، بیانگر ورشکستگی دولت و تهی بودن بیت المال است.
 • دست پیغمبر کمربند در خواب اگر جا مانده باشد نیز بیانگر آن است که بیننده از زکات خودداری می کند.

 • ران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خواب ممکن است نشانگر طایفه بیننده، وسعت، فراوانی و قوت آن باشد.
 • هیأت کامل رسول در خواب و صورت و بیان نیکوی او، بیانگر حال و درستی مسلمانان است و هر نقصی در اعضاء پیامبر در خواب بیانگر نقص دین است. از اهل آن محل یا در دین بینا و اهل بیت او و نیز هر رنگ پریدگی در چهره پیامبر، رسول خدا در خواب یا اخم یا مانند آن است، و گفتار در اینجا برای قدری است. و خداوند متعال داناتر است.
 • و هر که عضوی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را تصرف کرده باشد; به یک بدعت بدون مسلمانان چنگ بزنید.
 • کسی که پیامبر را در خواب سوار ببیند، بیننده قبر آن حضرت را سوار بر زیارت کند و هر که پیامبر را در حال راه رفتن در خواب ببیند، با پای پیاده به زیارت او می رود.
 • دیدن پیامبر در خواب ایستاده بیانگر درستی امور بیننده و صداقت صاحبان امر در آن کشور است.
 • هر کس بگوید “در خواب دیدم فرزند پیامبر هستم” این نشان دهنده صداقت مؤمن در ایمان و استحکام یقین اوست.
 • هر کس در خواب ببیند که پیامبر شده است شهید می شود و خداوند اعلمو هر که ببیند در خواب پنهانی از خون پیامبر می نوشد. از روی محبت به او سلام الله علیه; نیز دلالت بر شهادت و جهاد دارد و اما کسى که ببیند خون او علیه السلام را در ملأ عام مى نوشد; این نشان دهنده نفاق بیننده است.
 • دیدن اذان پیامبر در خواب، بیانگر افزایش خیر در آن مکان و وسعت روزی است، همچنین دیدن پیامبر در حال نماز، بیانگر اجتماع مسلمانان و پایان یافتن است. از تقسیمات آنها در آن مکان.
 • دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب در حالی که در لباس جنگ بود با سربازان خندان، بیانگر شکستی است که بر مسلمانان وارد خواهد شد. بلكه هر كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم را با چند لشكر و چند تجهيز در خواب ديد، دلالت بر پيروزى مسلمانان و پيروزى آنان دارد و آن به خاطر فرموده خداوند متعال است: «وَ اللَّه تو را در بدر پیروز کرد در حالی که خوار و ذلیل بودی.»
 • و هر کس در خواب ببیند که پشت سر مولای ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم راه می رود، از سنت پیروی می کند.
 • هر کس پیامبر را پابرهنه در خواب ببیند بیننده خواب نماز جماعت را ترک می کند و باید به آن پایبند باشد.

منابع و مراجع

 1. “تعبیر خواب خوش بینی” نوشته محمد بن سیرین، کتابخانه الایمان، قاهره.
 2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
 3. «اشاره‌ها در عالم عبارات» امام غرص الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م. /li>

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا