تعبیر خواب دیدن گریه و فریاد در دعای ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گریه و فریاد در دعای ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گریه و فریاد در دعای ابن سیرین، آیا در خواب شنیده است که در خواب دعا می کنید؟ تو نمازت گریه کردی؟ یا بر فریاد و زاری نمازت چیره شده؟ تعبیر گریه در هنگام دعا چیست؟ آیا حامل خیر است یا شر؟ این همان چیزی است که در این مقاله به آن می پردازیم، همانطور که ابن سیرین در کتاب تعبیر خواب و معجم تعبیر خواب بیان کرده است.

تعبیر خواب دیدن گریه و فریاد در دعای ابن سیرین

در یک دید خوب چه گفته شد؟

دعا در خواب حاجتی است که برآورده می‌شود، هدفی است که به آن می‌رسد، عبادتی است که تمام می‌شود، مانند نماز و روزه و زکات، و گریه از روی تکیه در دعا، دلیل بر قبول و اخلاص است. و شادی بعد از دعا دلیل بر رسیدن به آرزو است جواب خواسته و شادی و رضایت بعد از خستگی.

هر کس به درگاه خداوند مناجات کند و او را بپذیرد که به او فرزندی دهد، به خواسته خود می رسد و هر کس از مردم کناره گیری کند و در نهان با خدا دعا کند، فرزند مبارکی نصیبش می شود که مقام و منزلت پدرش را بالا ببرد.

دعا اگر دلالت بر نماز دارد، نماز واجب است و دعا با امید و گریه سبک که صدایی بلند نمی کند و زاری نمی کند، دلیل بر رشد و برکت و کسب برکت و جلال و رفع بدبختی است. فرشتگان در دنیا خیر و در قبر و در آخرت او وسعت یافتند.

دعا دلیل بر رفع حاجت است و گفته شد که دعا بیانگر استجابت است، هر کس ببیند که در خانه یا مسجدش به صدای گریان و خضوع به درگاه خداوند مناجات می کند، این دلیل بر دعای خیر است. قبول ادعای او و بهترین چیزی که پس از آن به دست می آورد.

هر کس با دعایی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معلوم یا گزارش شده است و به اجابتش یقین داشت به درگاه خداوند مناجات کند، دلیل بر خیر و صلاح آن چیزی است که برای خود یا برای دیگران خواسته است. بر او پیروز شد و هر کس در پایان نمازش دعا کند، به هر چه سعادت ابدی بخواهد می رسد.

دعا در كوه عرفات يا روز ذبح ذبح در حج، دليل بر انجام اين فريضه است و هر كه در كنار قبر پيامبر خدا را بخواند، به آمرزش گناهان او اميدوارم پدر و مادرش. یا نسبی

در مورد رؤیت شیطانی چه گفته شد؟

اگر دعا شدید و گران و گریه در زاری و زاری باشد، دلیل بر وقوع بلا و مرگ در خاندان دعا کننده از پدر و مادر و شوهر و فرزند یا گسترش نزاع آشکار است. در میان مردمی که هیچ کس از آن اقتدا نکند و چه بسا دعا در این ظاهر حکایت از وقوع تنگی و امتناع از باران و مال از اهل آن مکان دارد.

سر و صداى دعا در شب، گواه بر كمبود خير، و ناكامى اهداف، و دعاى بدون نام خدا، گواه نفاق در گفتار و عمل است.

هر كه به جاى دعاى پروردگارش، از مردى يا حاكمى تضرع كند، از دعا كنندگان مى ترسد و از او اميد مى كنند كه او بر آن ناتوان است، و نعمت خدا را بر او انكار مى كنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا