تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن شانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن شانه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن شانه و شانه زدن در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن شانه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [المشط و التمشيط] ابن سیرین در خواب:

و اما شانه: بعضى گفتند دلالت بر سعادت ساعتى دارد زیرا پاک کننده و پاک کننده است و زینتى مى سازد که ماندگار نیست.

گفته شد که شانه منصفانه است.

گفته شد که شانه زدن بیانگر انجام زکات است.

و شانه مخصوصاً دلالت بر علم و بهره مندی از امر و گفتار اوست، مانند حاکم، مفتی، مفسر، واعظ و طبیب.

هر کس سر یا ریش خود را شانه کند، اگر نگران باشد، از غم و اندوه خلاص می شود، وگرنه باید زراعت و نخل یا مال خود را به صلاح او و دفع ضرر از قبیل سخن و جنگ و امثال آن بپردازد. .

شانه: فروشنده یا سازنده شانه.

و شانه در خواب بیانگر مردی است که نگرانی مردم را برطرف می کند و برای رفع ناراحتی آنها تلاش می کند.

تعبیر خواب و دیدن شانه زدن و شانه زدن در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا